بخش ها و دفاتر

به بخش قنسلی سفارت ایالات متحده امریکا در کابل خوش آمدید.بخش قنسلی سفارت امریکا انواع خدمات روزمره و اظطراری را برای شهروندان امریکایی،افغان و اتباع کشور های دیگر خارجی مقیم در افغانستان عرضه میدارد.اوقات کاری بخش قنسلی سفارت امریکا معولاً از یکشنبه الی پنجشنبه ازساعت8:00 قبل از ظهر آغاز الی 4:00 بعد از ظهر خاتمه میابد; از ساعت 12:00 الی1:00 بمنظور صرف طعام چاشت فعالیت بخش قنسلی متوقف می باشد. تمام خدمات روزمره نیاز به قرار ملاقات قبلی دارد، که از این طریق ما میتوانیم آنرا در خدمات شهروندی و صفحات ویزه برنامه ریزی کنیم.

در حالات اظطراری که موضوع دخیل بودن شهروند امریکایی در آن مطرح باشد ودربرگیرنده موارد(چون.بازداشت،آسیب جدی،مرگ وغیره ) به اتباع امریکایی متوجه باشد.افسر بخش قنسلی بطور 24 ساعته روی تماس تیلفونی در خدمت میباشد.

برای پرسش سوالات در مورد ویزه لطفآ به پوست الکترونیکی ذیل ایمل بفرستید: AfghanVisaInfo@state.gov. ما سعی می ورزیم تا در جریان 72 ساعت به سولات شما پاسخ ارایه نمایم،اما نظر به پیچیدگی سوالات شما، ممکن است وقت زیاد را در بر بگیرد.

فکس:موجود نمیباشد- لطفاً اسناد لازم را سکن نموده و از طریق پوست الکترونیکی ذیل به ما ارسال نماید.
کابل 9½ ساعت قبل از EST: و 8½ ساعت قبل از EDT است

پوست الکترونیکی:

برای پرسش سوالات در مورد ویزه لطفآ به پوست الکترونیکی ذیل ایمل بفرستید: AfghanVisaInfo@state.gov

برای  پرسش تمام سوالات در مورد بخش  قنسلی لطفآ به پوست الکترونیکی ذیل ایمل بفرستید: USConsulKabul@state.gov
استفاده از صندوق پوستی الکترونیکی عمومی به شما اطمینان میدهد که حتی در صورت نبود افسر  ارتباطی شما. به سوال شما فوراً جواب داده می شود.

آدرس پوستی:

 بخش قنسلی

سفارت ایالات متحده امریکا در کابل

APO, AE 09806 (USA)

آدرس محلی در کابل:

چهاراهی مسعود بزرگ، وزیر اکبر خان کابل،افغانستان

اگر شما مقیم ایالات متحده امریکا باشید، جهت تماس به خدمات ساحوی برای شهروندان روی شماره ذیل تماس حاصل نماید:4747-407-888- 1آنعده از تماس گیرنده گان که قادر به استفاده از شماره تیلفون رایگان نیستند ، مانند تماس گیرنده گان ساحوی ، میتوانند به شماره ذیل تماس برقرار نماید: 2328 -472-317-

به بخش ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده در سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل خوش آمدید. ادارۀ مبارزه با مواد مخدر یکی از شعبات وزارت عدلیۀ ایالات متحده است. وظیفۀ ما تطبیق قوانین و مقررات مرتبط با مواد ممنوع ایالات متحده می باشد. ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سعی و تلاش می ورزد تا سازمان ها و اعضای اصلی و عمدۀ آن ها را به نظام عدلی جزایی و مدنی ایالات متحده و یا هر مرجع دارای صلاحیت قضایی دیگر بکشاند که در کشت، تولید و یا فروش و توزیع مواد ممنوعۀ که کشف گردد یا به مقصد قاچاق در ایالات متحده انتقال یابد، ذیدخل باشند. هچنین، ادارۀ مبارزه با مواد مخدر از برنامه های غیر تطبیقی که برای کاهش دسترسی مواد ممنوع و غیرقانونی در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت دارند،  قدردانی و حمایت می کند.

در افغانستان، ادارۀ مبارزه با مواد مخدر در امر حمایت از تحقیقات، عملیات و ظرفیت سازی دولت جمهوری اسلامی افغانستان همکاری و کمک قابل ملاحظه ای را فراهم کرده است. با همکاری ادارۀ مبارزه با مواد مخدر، وزارت امور داخله و پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان، سازمان های بزرگ قاچاق مواد مخدر را که از خشونت و شورش حمایت می کنند، و مامورین فاسد ذیدخل در قاچاق مواد مخدر و فعالیت های غیرقانونی مالی را مورد هدف قرار می دهند

در حمایت از پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان، آموزگاران ادارۀ مبارزه با مواد مخدر برای منسوبین قطعۀ خاص عملیاتی مبارزه با مواد مخدر (NIU) و ادارۀ تحقیقات حساس (SIU) برنامه های آموزشی ارائه می کند. قطعۀ خاص عملیاتی مبارزه با مواد مخدر یک قطعۀ تنفیذی تاکتیکی است که عملیات تطبیق قانون مبارزه با مواد مخدر را انجام می دهد. ادارۀ تحقیقات حساس مسئولیت تحقیقات مربوطه را به عهده دارد.

اسناد و ویبسایت:

صفحۀ اصلی اداره با مواد مخدر ایالات متحده: http://www.dea.gov

تیلیفون:             ۰۰۹۳۰۷۰۰۱۰۷۱۱۱

فکس:                شمارۀ فکس موجود نیست – لطفاً هر نوع اسناد ضروری را سکن کرده و ذریعۀ ایمیل برای ما بفرستید.

وقت کابل ۹٬۵ ساعت از وقت معیاری غربی EST؛ و ۸٫۵ ساعت از وقت روز نوری شرقی EDT پیش است.

آدرس پستی:        ادارۀ مبارزه با مواد مخدر

سفارت ایالات متحده

APO، AE 09806 (ایالات متحدۀ امریکا)

 

آدرس کابل:         وزیر اکبر خان

کابل

افغانستان

وظیفۀ دفتر مشاور ارشد حقوقی وزارت عدلیۀ ایالات متحده مشوره دهی و رهنمایی قضات، څارنوالان و منسوبین پولیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات؛ و قضات و څارنوالان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با ارتشاء و فساد اداری و څارنوالانِ مؤظف بخش مبارزه علیه تروریزم ریاست عمومی امنیت ملی، می‌ باشد.

تمام مشاورین وزارت عدلیۀ ایالات متحده څارنوالان مسلکی دولت فدرال هستند که در بخش های فساد، قاچاق مواد مخدر و مبارزه علیه تروریزم دانش و تجارب زیاد اندوخته اند. این مشاورین آموزش ‌های اساسی حقوقی را به وسیلۀ تدویر سیمینار های رسمی و تدریس به شیوۀ صنفی، ارائه می کنند. مشاورین از طریق ارائۀ رهنمایی های روزمره و داخل خدمت به څارنوالان حکومت افغانستان حین ترتیب و تقدیم دوسیه های جزایی به محاکم افغانستان، با مؤثریت بیشتر تدریس می کنند.

آموزش و رهنمایی های فراهم شده از طرف وزارت عدلیۀ ایالات متحده باعث ارتقای ظرفیت څارنوالان و مستنطقین افغان در شیوه های پیشرفته و تخصصی می شود که برای تحقیق و تعقیب عدلی موفقانۀ سازمان های مغلق و پیچیدۀ مواد مخدر، فساد در سطوح بالا و نهادهای تمویل کنندۀ تروریزم ضروری پنداشته می شوند.

اسناد و ویبسایت:

صفحۀ اصلی وزارت عدلیۀ ایالات متحده: http://www.justice.gov/

 • به بخش اقتصادی سفارت ایالات متحده در کابل خوش آمدید. مسئولیت‌های ما شامل تهیه و ارائه گزارش مکمل در مورد مسایل اقتصادی منجمله ترویج  پالیسی ها، مقرارات و قوانین است که افغانستان را در مسیر رشد و انکشاف اقتصادی جامع و پایدار قرار خواهد داد.

  بخش اقتصادی با دولت افغانستان و سایر دفاتر سفارت روی مسایل دوجانبه و پالیسی های اقتصاد بین المللی در راستای بهبود شرایط تجارت، مالیات و صدور جواز، مسایل مالی و اقتصاد بزرگ؛ هوانوردی ملکی؛ انرژی و مدیریت منابع ملی، تجارت ، زراعت، محیط زیست، علم، تکنالوژی، مسایل مربوط به صحت و مخابرات، همکاری می‌کند. ما همچنان از شرکت‌های امریکایی حمایت کرده و برای شان معلومات فراهم می‌کنیم و در عرصۀ ترویج صادرات کالاها و خدمات ایالات متحده در افغانستان نیز همکاری می‌کنیم.

  اهداف ما و حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان عبارتند از:

  • حمایت از انکشاف سیاست‌های اقتصادی سالم و سازگار به محیط تجارتی
  • حمایت از موقعیت جغرافیوی افغانستان منحیث چهارراه تجارتی میان آسیای جنونی و آسیای مرکزی
  • بهبود شرایط سرمایه گذاری در افغانستان از جمله تأمین شفافیت و پیش بینی مسایل حقوقی و مقرراتی

اسناد و ویب سایت:

ویب سایت های کلیدی: 

ایمیل آدرس: KabulEcon2@state.gov

با استفاده از ایمیل آدرس عمومی ما، پیامهای شما جواب به موقع و فوری دریافت می کنند حتی اگر کارمند مربوط حاضر نباشد.

آدرس پوستی:

بخش اقتصادی

سفارت ایالات متحده امریکا

APO، AE 09806 (ایالات متحدۀ امریکا)

آدرس  کابل:

وزیر اکبر خان

کابل

افغانستان

بخش دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه در کابل، روی موضوعات وسیع مرتبط با سکتور تنفیذ قانون، تأمین عدالت و محابس، حاکمیت قانون، مبارزه با مواد مخدر و عدالت جنسیتی کار می کند. این دفتر مسئولیت تقریباً ۲۰ فیصد بودیجۀ انکشافی دولت ایالات متحده در افغانستان را بر عهده داشته و برای کمک به دولت جمهوری اسلامی افغانستان برنامه های وسیع را تطبیق می کند. دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون از برنامه های تشویقی افغانستان به منظور جلوگیری از کشت خشخاش، و تقریباً ۷۵ فیصد مراکز ترک اعتیاد در کشور حمایت می کند. در ساحۀ کاهش تقاضا و نیاز به مواد مخدر، دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون کمپاین های بزرگ آگاهی دهی عامه بر ضد مواد مخدر را به راه می اندازد تا در مصرف مواد مخدر کاهش به عمل آید.

در بخش سکتور عدلی و قضایی، دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون روی تدویر برنامه های وسیع آموزشی و مشورتی برای څارنوالان، قضات و کارمندان محابس تمرکز دارد و از تعداد زیاد ارگان ها و قطعات تحقیقات خاص افغانستان حمایت می کند. در بخش محابس، دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون در امر ارائۀ مساعدت ها به ریاست محبس مرکزی افغانستان به وسیلۀ آوردن اصلاحات در محابس، و آموزش بیش از ۹۰ فیصد کارمندان محابس افغانستان، پیشقدم است. دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون مصارف مالی خانه های امن برای متضررین خشونت های فامیلی را تمویل کرده و با وزارت امور زنان همکاری می کند.

فراتر از تدویر برنامه های آموزشی، دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون حمایت مادی و عملیاتی را فراهم کرده و به پروژه های ساختمانی در سراسر افغانستان، مخصوصاً محابس، توقیف خانه ها و مراکز عدلی، کمک می کند. دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون در امر کسب اطمینان از مطابقت اعمار ساختمان های محابس با معیارات بین المللی که آسایش و صحت محبوسین و کارمندان در آن مد نظر گرفته شده باشد، نیز کمک می کند. همچنین، دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون در امر اعمار یک مرکز عدلی در ولایت پروان مساعدت کرد که نیروهای ایالات متحده را به انتقال توقیف شدگان به سیستم عدلی و قضایی افغانستان قادر ساخت.

اسناد و ویب سایت:

صفحۀ اصلی دفتر بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه: http://www.state.gov/j/inl/

به بخش امور سیاسی سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل خوش آمدید. گزارش دهی موضوعات متعدد و مختلف سیاسی بین ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت وظیفوی ما را تشکیل می دهد.

بخش امور سیاسی روی موضوعات سیاسی دوجانبه و بین المللی، انتخابات، پارلمان، حاکمیت قانون، ترویج دموکراسی، حقوق بشر، آزادی مطبوعات، آزادی مذهبی، کار و مهاجرین با دولت افغانستان کار می کند. ما با جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی، سازمان های زنان و مؤسسات بشردوستانۀ غیر دولتی نیز همکاری داریم. در تمام عرصه هایی که ذکر گردید، ما با ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده همکاری نزدیک می کنیم.

بخش امور سیاسی گزارش های موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را ترتیب کرده و ارزش های ایالات متحده در مورد حمایت از حقوق بشر را ترویج می دهد. سایر مامورین این بخش، موضوعات مرتبط به مهاجرین را گزارش می کنند.

اهداف ما و دولت جمهوری اسلامی افغانستان عبارتند از:

 • حمایت از پالیسی های حکومتی که به دموکراسی سالم کمک می کنند؛
 • حمایت از پروسه های دموکراتیک افغانستان، به شمول انتخابات؛
 • حمایت از تشکیلات عدلی و قضایی افغانستان و حمایت از پروسه های مناسب مطابق با قوانین افغانستان و قوانین بین المللی؛
 • حمایت از جامعۀ مدنی و احزاب مستقل سیاسی؛
 • بهبود حقوق بشر در افغانستان.

اسناد و ویب سایت:

ویبسایت های کلیدی حکومت افغانستان:

آدرس پستی:        قنسل امور سیاسی

بخش امور سیاسی

سفارت ایالات متحده

APO، AE 09806 (ایالات متحدۀ امریکا)

 

آدرس کابل:         وزیر اکبر خان

کابل

افغانستان

بخش روابط امور عامۀ سفارت ایالات متحده در کابل مسئول برقراری ارتباط با مردم افغانستان بوده و روابط مسلکی، آموزشی و فرهنگی بین افغانستان و ایالات متحده را ترویج نموده و راجع به ماموریت ایالات متحده در افغانستان معلومات فراهم  می‌سازد.

بخش روابط امور عامه برنامه‌های متنوع را برای تحکیم روابط مردم، توانمند سازی زنان و دختران، تقویت جامعه مدنی و مطبوعات، حفظ و نگهداری میراث‌های فرهنگی غنی افغانستان، ترویج فرصت‌های تحصیلی و مسلکی، به‌شمول برنامه فولبرایت و برنامۀ رهبری بازدیدکنندگان بین المللی، را هماهنگ می‌سازد.

دفتر مطبوعاتی فعالیت‌های ارتباطی سفارت ایالات متحده را با مطبوعات بین المللی و افغان هماهنگ می‌سازد. این دفتر ویب سایت و برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی سفارت را نیز به زبان‌های انگلیسی، دری و پشتو به پیش می‌برد.

Facebook:  http://www.facebook.com/kabulusembassy
Twitter:  http://www.twitter.com/usembassykabul
YouTube:  http://www.youtube.com/usembassykabul1

مسئولیت اساسی دفتر امنیت ساحوی عبارت از فراهم آوری محیط امن و محفوظ برای دولت ایالات متحده است که در آن ماموریت دیپلوماتیک خود را پیش برده بتواند. دفتر امنیت ساحوی با ایجاد طرزالعمل ها و اقدمات متقابل که باعث کاهش احتمال هدف قرار گرفتن کارمندان و تأسیسات ما از سوی عناصر مخالف می گردد، این مسئولیت را انجام می دهد. دفتر امنیت ساحوی علاوه بر اجرای وظیفه منحیث رابط سفیر با مراجع مجری قانون کشور میزبان، انجام دادن تحقیقات جنایی و تحقیقات مرتبط با پرسونل، همکاری با سایر نهاد‌های تطبیق کنندۀ قانون ایالات متحده، گزارش دهی وقایع و حوادث تروریستی و  جنایی و ارائۀ آموزش ها و رهنمایی های امنیتی برای کارمندان سفارت و اتباع امریکایی که در سکتور خصوصی کار می کنند، نیز به دوش دارد. همچنین این دفتر، از برنامۀ مساعدتی مبارزه با تروریزم این وزارت در کابل نظارت می‌کند. دفتر امنیت ساحوی عندالضرورت نیازمندی های محافظتی مقامات دیدار کننده از افغانستان را نیز هماهنگ می‌سازد.

همچنین، دفتر امینت ساحوی مدیریت برنامۀ جایزه برای تأمین عدالت را نیز به عهده دارد. این برنامه بیش از ۱۰۰ میلیون دالر را به اضافه تر از ۷۰ تن در سراسر جهان پرداخته است که برای جلوگیری از حملات تروریستی بین المللی معلومات داده و یا در امر به محاکمه کشانیدن مرتکبین قبلی فعالیت های تروریستی کمک کرده اند.

بر اساس این برنامه، وزیر امور خارجه دارای صلاحیت اعطای جوایز برای معلوماتی می باشد که باعث دستگیری یا محکومیت اشخاصی شود که فعالیت های تروریستی بین المللی را در مقابل اتباع یا ملکیت های ایالات متحده پلان، ارتکاب یا کمک کنند و یا قصد پلان، ارتکاب یا کمک آن را داشته باشند؛ معلوماتی که باعث جلوگیری قبل از قبل ارتکاب همچو اعمال گردد؛ معلوماتی که به شناسایی یا موقعیت رهبران کلیدی تروریستان بیانجامد، و نیز معلوماتی که باعث از بین رفتن منابع مالی تروریزم شود. برای گزارش فعالیت های مرتبط به تروریزم در افغانستان، به شمارۀ جایزه برای تأمین عدالت  که ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته فعال می باشد، تماس بگیرید: ۷۰۰۱۰۸۶۰۰ ۰ (۰۰۹۳)

اسناد و ویب سایت

ویب سایت دفتر امنیت دیپلوماتیک:  http://www.state.gov/m/ds/

دفتر اتشۀ حقوقی به حیث نمایندۀ ادارۀ تحقیقات فدرال (FBI) در خارج از کشور کار می کند. وظیفۀ این برنامه محافظت ایالات متحده از جرایم بین المللی، تروریزم، جرایم خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و جرایم اقتصادی می باشد. مامورین ویژۀ ارشد که همه دارای مهارت های عالی ضد جنایی بوده و همچنین کارمندان حمایوی متعهد و متخصص در دفتر اتشۀ حقوقی مشغول ایفای وظیفه هستند. برای پیشبرد مأموریت ادارۀ تحقیقات فدرال در افغانستان و در مطابقت با اولویت های آن، ما روابط را ایجاد، حفظ و انکشاف می دهیم تا امنیت ملی و ماموریت های تحقیقاتی جنایی ادارۀ تحقیقات فدرال را تقویت بخشیده و از آن حمایت کرده باشیم. وظیفۀ اصلی ادارۀ تحقیقات فدرال در افغانستان جمع آوری معلومات مرتبط با تهدید مؤجه علیه ایالات متحده است تا بتواند عملیات تروریستی را که هدف آن شهروندان، ملکیت ها و منافع ایالات متحده در سراسر جهان است، کشف، معلوم و خنثی کند.

دفتر اتشۀ حقوقی در کابل با هماهنگ کردن اقدامات تحقیقاتی ضد فساد و ارائۀ آموزش های مسلکی برای مقامات تنفیذ کنندۀ قانون، در امر ظرفیت سازی افغانستان سهم می گیرد. دفتر اتشۀ حقوقی مسئولیت دارد تا مطمئن گردد که تمام فعالیت های ادارۀ تحقیقات فدرال در مطابقت و حمایت از ستراتیژی ادارۀ تحقیقات فدرال برای افغانستان که از سه بخش عمدۀ تحقیقات ضد تروریزم و جنایی، ظرفیت سازی، استخبارات و تشریک معلومات تشکیل گردیده، قرار دارد. هدف بخش های مذکور حمایت از تلاش های دولت افغانستان برای مقاومت و ایستادگی در برابر فعالیت های افراط گرایان در منطقه است.

اسناد و ویبسایت:

صفحۀ اصلی ادارۀ تحقیقات فدرال: http://www.fbi.gov

دفتر اتشۀ امور خزاین به عنوان نخستین مرجع ارتباط میان سفارت ایالات متحده در کابل، وزارت مالیه و  بانک مرکزی آنجام وظیفه می‌نماید. اشتۀ امور خزاین روی پالیسی‌های مسایل مهم کار می‌کند که باعث حمایت رشد اقتصادی، انکشاف سکتور مالی و سکتور خصوصی، عملکرد قوی و پایدار مالی و ایجاد ظرفیت در مدیریت مالی عامه می‌گردد. اتشۀ امور خزاین انکشافات اقتصادی، مالی و پولي را تحلیل و تجزیه نموده و با سایر نهاد های برای پیشرفت اهداف کلیدی دولت ایالات متحده نیز همکاری می‌کند. این دفتر برای ترویج اهداف سیاست اقتصادی ایالات متحده با صندوق جهانی پول، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی، نیز کار می‌کند.

یکی از اولویت‌های مهم دفتر اتشۀ امور خزاین عبارت از کشف، اختلال و از بین بردن شبکه های غیر قانونی مالی وابسته به گروه ها و افراد شورشی، انتقال مواد مخدر و فساد اداری است. به همین منظور، دفتر خزاین در راستای بلند بردن ظرفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت می‌کند تا سیستم مقرراتی تقویت یابد و علیه شبکه‌های مالی غیر قانونی اقدامات هدفمند تثبیت و از تطبیق آن حمایت صورت گیرد.

اسناد و ویب سایت: 

صفحه اصلی وزارت خزاین ایالات متحده :  http://www.ustreas.gov

به ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا خوش آمدید. سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل فراهم کنندۀ بزرگترین برنامۀ کمک های ملکی جهان به افغانستان است. مساعدت های ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا نقش مهم و ارزشمندی را در عرصه های احیاء و بازسازی اقتصاد دهاتی، به میان آمدن نهاد های مالی، رشد و افزایش تجارت و صادرات و بازسازی زیربنا های انرژی، ترانسپورتیشن، و خدمات آب رسانی در افغانستان بازی می کند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا در امر به میان آمدن نهاد های دموکراتیک که دارای توانایی کار و فعالیت به صورت مشارکتی، جوابگو و مسئولیت پذیر باشند، کمک می کند. این اداره با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در تلاش های آن برای ساختن نظام های نیرومند عدلی و قضایی، صحی، و تعلیمی که حقوق هر شهروند افغان را تضمین کند، نیز کمک می کند.

اسناد و ویبسایت:

صفحۀ اصلی ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا:   http://www.usaid.gov/afghanistan