خانم کَرن دیکر معاون سفارت

کَرِن دیکر از جون ۲۰۱۶ به‌حیث مدیر تیم واکنش کمک انتقالی سوریه وظیفه ایفا کرده است. این تیم مساعدت‌های خارجی را در شمال سوریه تنظیم می‌کند و مسئولیت تمام کمک‌های بشردوستانه را در حمایت از کمپاین مبارزه علیه گروه داعش به عهده دارد. به‌حیث مدیر، کرن تیم‌های بین‌السازمانی را در ترکیه و سوریه رهبری می‌کرد.

کَرِن دیکر از اعضای ارشد مسلکی خدمات خارجی  بوده و در بارۀ حل منازعات و مدیریت حالات بحرانی تخصص دارد. او طی چندین دورۀ کاری در جنوب و شرق افغانستان نیز وظیفه اجرا کرده و آخرین سِمت وظیفوی او نمایندۀ عالیرتبۀ ملکی برای ۱۴ ولایت بود که از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ ادامه داشت.

او از ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۰ به‌حیث معاون سفارت ایالات متحده در استونیا، از ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۶ در بخش سیاسی/سیاسی-نظامی در یونان، از سال ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ در نمایندگی ایالات متحده در مقر ناتو و از ۱۹۹۵ الی ۱۹۹۸ در بوسنیا کار کرده است. اولین ماموریت خارجی او در سال ۱۹۹۰ در پاکستان بود.

کَرِن در  واشنگتن در انستیتوت خدمات خارجی، دفتر امور اروپائی (ناتو / OSCE) و مرکز عملیاتی وزارت امور خارجه وظایف انجام داده است. او از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۲ در واشنگتن دی‌سی به‌حیث دستیار اجرائیۀ معین وزیر خارجه در امور اروپا وظیفه اجرا کرده است. در روزها و هفته‌های متعاقب یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱، کَرِن به‌منظور جلب حمایت اروپا برای سهم‌گیری در عملیات آزادی پایدار، با معین وزارت خارجه در امور اروپا به سفرهای بی‌شمار رفته است.

کَرِن تقدیرنامه‌های متعدد را از وزارت امور خارجه و وزارت دفاع دریافت کرده است. در سال ۲۰۰۱ وزیر خارجه کولن پاول تقدیرنامۀ مدیریت عمومی گزارش، تحلیل و تجزیه را به‌خاطر توضیح اهداف ایالات متحده در بالکان به کَرِن اهدا کرد. او دارندۀ رتبۀ وزیر مشاور می‌باشد.