سکات وین هولد دستیار سفارت

آقای سکات وین هولد از ماه جولای 2020 م بدینسو به حیث دستیار سفیر سفارت ایالات متحده در کابل ایفای وظیفه می نماید.

آقای وین هولد در سال 1992 منحیث عضو ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده به خدمت خارج از مرز پیوست و سمت مشار وزیر را به عهده گرفت. آقای وین هولد از سال 2017 الی 2020 م برعلاوه مشاور وزیر در امور عامه در سفارت ایالات متحده در انقره پایتخت ترکیه، منحیث سرپرست معاون سفیر از سال 2017 الی 2019 م نیز ایفای وظیفه نموده است. آقای وین هولد قبل از این از سال 2013 الی 2016 م منحیث سر قونسل ایالات متحده امریکا در شهر شین یانگ چین ایفای وظیفه نموده است.

آقای وین هولد اکثرا در آسیای شرقی و اقیانوس آرام از جمله توکیو، بیجینگ، کانبیرا،اولان باتور، شهرهوشی مین، تایپه و چنگدو ایفای وظیفه نموده است. او دارنده چندین جایزه افتخاری وزارت امور خارجه بوده و به زبان های ترکی،چینایی ماندرین، ویتنامی، مغولی و اندکی جاپانی صحبت می کند.

آقای وین هولد اصلا از ایالت ویسکانسین می باشد و در سال 1989 م از پوهنتون ویرجینیا با دو مدرک، در بخش های مطالعات در مورد افریقا و تاریخ آسیا فارغ گردیده است. نامبرده با خانم جیمی وین هولد ازدواج کرده و سه طفل دارد.