جیمز دی‌هارت معاون سفارت

جیمز دی‌هارت از اعضای برجستۀ خدمات خارجی ایالات متحده و دارای تجربۀ ۲۶ساله به‌حیث دیپلومات ایالات متحده می‌باشد. او در ماه اگست سال ۲۰۱۸ وظیفۀ خود را در سفارت ایالات متحده در کابل، افغانستان آغاز کرد.

جیم از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۸ به‌حیث معاون سفیر و شارزدافیر در اُسلوی ناروی انجام وظیفه کرده است. قبل از آن، دستیار سرپرست معین وزارت امور خارجه در بخش دفتر بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون بود. او برنامه‌های دفتر بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون را در افغانستان و پاکستان و نیز شعبۀ برنامه‌های مبارزه با جرایم دفتر بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون را که به فساد اداری، تطهیر پول و جرایم سازمان‌یافته رسیدگی می‌کند، کنترول و نظارت می‌کرد.

جیم از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۴ به حیث رئیس برنامه‌های افغانستان و پاکستان در دفتر بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه ایفای وظیفه کرده است. او از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۳ مدیر شعبۀ امور افغانستان بود و در بارۀ مسایل مربوط به افغانستان و پاکستان به نمایندۀ خاص وزارت امور خارجۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گزارش می‌داد. او برای مدت یک‌سال، از ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۰ در ولایت پنجشیر افغانستان به‌حیث یگانه رئیس ملکی تیم بازسازی ولایتی وظیفه انجام داده است.

جیم از جملۀ محصلین برنامۀ روست در پوهنتون جورج تاون بود، و در آن‌جا در بخش انکشاف سازمان ناتو به تدریس برنامۀ آموزشی به‌سطح لیسانس و نشر مقالات نیز پرداخته است. او در دفتر شورای امنیت ملی در کاخ سفید مدیر امور آسیای مرکزی بود و در وزارت امور خارجه به‌حیث معاون امور قفقاز و آسیای میانه نیز وظیفه ایفا کرده است. او به‌حیث دستیار خاصِ دو معین وزارت امور خارجه وظیفه انجام داده و همچنین در مقر ناتو در بروکسل بلجیم، میل‌بورن آسترالیا و استانبول ترکیه ایفای وظیفه کرده است. همچنین او در مرکز عملیاتی وزارت امور خارجه مدیر بخش امور یونان بود.

جیم در فامیلی‌ بزرگ شده است که دارای سابقۀ خدمات خارجی در آسترالیا، هانگ‌کانگ، جمهوری دومینیکن، مکسیکو، واشنگتن و اوریگان مرکزی می‌باشد. او لیسانس خود را از پوهنتون گونزیگا در سپوکن واشگنتن و ماستری خود را در رشتۀ امور بین‌المللی از فاکولتۀ اَلیوت پوهنتون جورج واشنگتن به‌دست آورده است. او با خانم لیزا دی‌هارت که وظیفۀ معلمی دارد ازداواج کرده و ثمرۀ ازدواج شان دو دختر می‌باشد.