شاخص کیفیت هوا

دستگاه مانیتور کیفیت هوا که در سفارت ایالات متحده امریکا در کابل نصب گردیده است، میزان ذرات ریز معلق در هوا را در مربوطات این سفارت اندازه گیری می‏کند (این اندازه معمولاً PM 2.5 (ذرات معلق ریز) می‏باشد، زیرا قطر این ذرات معلق ریز از 2.5 میکرون کمتر یا با آن برابر است). معلومات دریافتی از یک استیشن نظارتی نمی‏تواند میزان ذرات معلق ریز موجود در کل شهر را اندازه گیری کند. بنابر همین ملحوظ، معلومات دریافتی راجع به کیفیت هوا که توسط این مانیتور در سفارت ایالات متحده امریکا جمع‏آوری می‏شود ممکن از معلومات دریافتی که از سایر مانیتورهای نصب شده در شهر کابل بدست می‏آید، فرق داشته باشد.

برای معلومات بیشتر، لطفا بر روی صفحه کابل در سایت airnow.gov کلیک کنید.

شاخص کیفیت هوا
سطح نگرانی های صحی
میزان معنی
خوب 0 to 50 کيفيت هوا رضايتبخش بوده و آلودگی هوا بی خطر يا کم خطر است.
متوسط 51 to 100 کيفيت هوا قابل قبول است اگرچه بعضی از آلاينده ها ممکن است برای تعداد بسيار کمی از افراد که به آلودگی هوا حساس هستند با ملاحظات صحی خاص همراه باشد.
غیر صحی برای گروپ حساس 101 to 150 بعضی از افراد گروپ های حساس ممکن است اثرات صحی خاصی را تجربه کنند. وقتی آلودگی هوا در اين سطح قرار دارد عموم مردم تحت تاثير قرار نمی گيرند.
غیر صحی 151 to 200 هر فردی ممکن است اثرات صحی بالا را تجربه کند. اعضای گروپ های حساس بيش از سايرين اثرات جدی را بر سلامت خود تجربه می کنند.
بسیار غیر صحی 201 to 300 اخطاری جدی برای سلامت انسان و اعلام وضع اضطراری است. در اين وضعيت احتمالا تمام افراد جامعه تحت تاثير قرار می گيرند.
خطرناک 301 to 500 هشداری برای سلامتي بحساب می آيد و بدين معنی است که هر کسی ممکن است اثرات جدی تری را بر سلامت خود تجربه کند.