تحصیل در ایالات متحدۀ امریکا

Group of students

در بارۀ فرصت‌های بی‌نظیر تحصیلات عالی در ایالات متحده بدانید. مرکز EducationUSA در چوکاتِ وزارت امور خارجه، بخشی از شبکۀ بین‌المللی تحصیلات در ایالات متحده می‌باشد که در این مورد معلومات دقیق، همه‌جانبه، و تازه را پیشکش می‌کند تا با شما و فامیل‌های تان در طیِ مراحل درخواستی و آمادگی برای تحصیلات عالی در ایالات متحده، کمک نماید.

Image of a female student studying

بورسیه های تحصیلی

با انواع برنامه های تبادل آموزشی و حرفه ای مورد حمایت دولت ایالات متحده آشنا شوید

Image of professional men and women who are part of our team.

دانش آموختگان

به انجمن دانش آموختگان تبادل بین المللی، تارنمایی برای رهبران کنونی و نوظهور که در برنامه های تبادلی مورد حمایت دولت ایالات متحده شرکت داشته اند، بپیوندید.

Image of student standing in front of a chalkboard with question marks written on the board

فراگیری زبان انگلیسی

زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی تدریس کرده و فرا بگیرید، به کاوش فرهنگ آمریکایی بپردازید، و محاوره انگلیسی در جوامع آموزشی جهانی را تشویق کنید.