داکتر عبدالله، رئیس اجرائیه و سفیر مک کینلی در نشست ملی پروموت مشارکت به حمایت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا که در کابل تدویر یافته بود،

10 می 2016

civil_society_02_500جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایئه جمهوری اسلامی افغانستان و آقای پی. مایکل مک کینلی، سفر ایالات متحده امریکا در افغانستان از کارهای 300 تن زنان رهبر از جامعه مدنی در راستای توانمندسازی زنان در افغانستان به قدردانی یاد کرده و آنها را برای ادامه تلاشهای شان تشویق کردند.طی سخنان شان برای زنان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، رئیس اجرائیه داکتر عبدالله چنین فرمودند” خرسندم که افتخار فرصتی صحبت کردن با تعدا کثیری زنان شجاع و متعهد را که از سراسر افغانستان تشریف آورده اند، دارم. من قویاً باورمندم کاری را که شما با پروژه پروموت مشارکت انجام میدهید، از اهمیت حیاتی برای افغانستان برخودار است… توانمندسازی زنان منتج به خانواده ها و جوامع قویتر و در نهایت یک کشور بیشتر صلح آمیز و مبتني بر اصل تساوی و برابری، میشود.”

نشست ملی در نتیجه آن سلسله از نشست ها تدویر می یابد که در جریان ماهای جنوری الی اپریل سال 2016  در سطح زونها راه اندازی  گردیده و طی آن نهادهای جامعه مدنی و فعالین حقوق زنان از سراسر افغانستان جمع شدند و مشترکاً مهمترین مسایل را  که زنان افغان از آن متاثر اند، شناسایی او اولویت بندی کردند. طی این نشست ملی، بیشتر از 300 تن نمایندگان از تمام 34 ولایت افغانستان گردهم آمدند تا ائتلاف های همه شمول را تشکیل داده و برای رسیدگی به چالش های یاده شده، پلانهای ابتدایی را تدوین نمایند. در جریان مراسم اختتامیه، نمایندگان تشکیل سه ائتلاف مبتنی بر مسئله تحت پروژه مشارکت را اعلان نمودند که ائتلاف های متدکزه روی مسایل دارای بلندتری اولویت که از اشتراک کنندگان نشست انتخاب گردیده اند، کار خواهند کرد:

  • توانمندی اقتصادی زنان
  • خشونت علیه زنان
  • دسترسی به تعلیم

civil_society_01-500آقای سفیر مکینلی از زنان برای آغاز نیرومند شان ستایش به عمل آورده و افزودند «ایالات متحده امریکا همیشه سرمایهگذاری بالای زنان افغان را در هر سکتور، از سکتور صحت و رشد اقتصادی گرفته تا سکتور آموزش و زراعت، در اولویت قرار داده است. بهر حال، در سیاست و پالیسی که در این کنفرانس تعقیب میشود تغییر آمده است. این تغییر سیاست برای محقق ساختن تعهد ایالات متحده به زنان بسیار حائز اهمیت است.  شما تهدابی را با صدای خویش بنا نهاده­اید که چگونه باهم در آینده به صورت فوری و عاجل کار نمائیم.»

پروژه پروموت مشارکت با تعداد بیشتر از 50 نهاد جامعه مدنی و 5000 فعالین در 34 ولایت افغانستان کار خواهد کرد تا مسایل مهم و کلیدی را که فراروی اشتراک کامل زنان در حیات اجتماعی قرار دارند، اولویت بندی نموده و به آنها رسیدگی کنند.

 پروژه مشارکت، بخشی از طرح ابتکاری پروگرام پروموت که یک تعهد مشترک بین دولت ایالات متحده امریکا د جمهوری اسلامی افغانستان میباشد، بوده و هدف آن توانمندسازی 75000 زن در سراسر افغانستان در جریان 5 سال آینده میباشد.