محکوم  نمودن ترور عبدالواسع غفاری

وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا دفتر سخنگوی برای نشر عاجل اعلامیۀ وزیر خارجه مایکل آر. پومپیو 6 نومبر 2020 محکوم  نمودن ترور عبدالواسع غفاری ایالات متحده ترور عبدالوسع غفاری، پدرظریفه غفاری شاروال میدان وردک را در شهر کابل، به شدید ترین الفاظ  محکوم می کند. از زمانی که من به خانم غفاری جایزه بین …

ادامۀ مطلب»
بیشتر نشان دهید ∨