معلومات در مورد ویروس کووید -19

آخرین اپدیت: (6/9/2020) معلومات مشخص  در مورد کشور:   واقعات مثبت کووید – 19 در افغانستان وجود دارد. شهروندان ایالات متحده می توانند سوالات شان را در مورد ویروس کووید – 19 از طریق تماس با بخش خدمات شهروندان خارج از مرز با این شماره +1 202-501-4444 و یا هم در ایالات متحده و کاندا …

ادامۀ مطلب»
بیشتر نشان دهید ∨