پیام امنیتی: تعلیق عملیات ها ( تاریخ: ۳۱ آگست ۲۰۲۱)

سفارت ایالات متحده امریکا در کابل به تاریخ ۳۱ آگست ۲۰۲۱ عملیات های خود را تعلیق نمود. از آنجائیکه دولت ایالات متحده امریکا نیروهای خود را از کابل اخراج نمودند؛ ما شهروندان ایالات متحده و فامیل های ایشان را در افغانستان از طریق کشور دوحه قطر همکاری می نمایم. سفارت امریکا از طریق شبکه های …

ادامۀ مطلب»

هوشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ( تاریخ: ۲۸ آگست ۲۰۲۱)

سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان تاریخ: ۲۸ آگیست ۲۰۲۱   هوشدار امنیتی: سفارت ایالات متحده امریکا در کابل ( تاریخ: ۲۸ آگست ۲۰۲۱)   رویداد: به علت تهدیدات موثق و مشخص به اطلاع تمام اتباع ایالات متحده امریکا در مربوطات میدان هوای کابل به شمول دروازه جنوبی ( چهاراهی میدان هوای)؛ وزارت امورخارجه جدید …

ادامۀ مطلب»
بیشتر نشان دهید ∨