مساعدت تخنیکی سفارت ایالات متحدۀ امریکا به ستره محکمۀ افغانستان

شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل، سفیر هوگو لارِنس امروز در محفلِ تدویر شده در ستره‌ محکمۀ افغانستان، اشتراک ورزید و به‌منظور کمک با محاکم در امر ارتقای سیستم قضایی که در خدمت مردم افغانستان قرار دارد، وسایل تخنیکی و تجهیزات اداری را اهدا نمود که دارای ارزش بیشتر از ۱۰۹ هزار دالر ... ادامۀ مطلب»
بیشتر نشان دهید ∨