بیانیۀ شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا سفیر هوگو لارنس در مرکز رسانه‌های حکومت

۲۴ اگست ۲۰۱۷ رئیس صاحب صدیقی تشکر. هفتۀ جاری به‌خاطر نکات زیادی تاریخی است، و به همین منظور من و جنرال نیکولسن لازم دانستیم که روی این لحظۀ تاریخی یکجا با شما صحبت کنیم. ایالات متحده شریک دوام‌دار افغانستان است، و صحبت‌های روز سه‌شنبۀ رئیس جمهور ترمپ این تعهد را در برابر مردم امریکا و ... ادامۀ مطلب»
بیشتر نشان دهید ∨