بیانیۀ سفیر مایکل مکینلی در نشست بورد هماهنگی و نظارت مشترک

4 اپریل 2016

صبح به خیر! جناب وزیر حکیمی، مهمانان گرامی، ازینکه برایم فرصت میسر گردید که درین نشست صحبت هایی داشته باشم، ابراز امتنان و قدردانی می کنم.

امروز قبلاً، جلالتمآب رئیس جمهور غنی واضح نمودند که نشست سران ناتو در وارسا و کنفرانس کشور های تمویل کننده در بروکسل بخشی از پروسۀ بزرگ تهداب گذاری برای تعهدات دراز مدت جامعۀ جهانی به افغانستان و مردم آن می باشد. طی نشست مقامات عالیرتبه در ماه سپتمبر گذشته ، وقتیکه دولت افغانستان برنامۀ بلند پروازانۀ اصلاحات در خود کفایی را از طریق چارچوب پاسخگویی متقابل راه اندازی نمود، کار درین مورد آغاز گردید.

این چارچوب، ساحات کلیدی بهبود وضعیت امنیت و ثبات سیاسی، مبارزه با فساد، حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر، احیای ثبات پولی و یکپارچگی امور مالی عامه، انکشاف سکتور خصوصی و رشد و توسعۀ فراگیر را مورد شناسایی قرار می دهد.

اینها هنوز هم مسایل عمدۀ بحث در وارسا و بروکسل بوده و برای مردم افغانستان نیز موضوعات کلیدی محسوب می شوند. البته، ماه های بعد از نشست مقامات عالیرتبه چالش زا بودند. اما پیشرفت های واقعی هم صورت گرفته است.

همانطور که ما وارد یک فصل جدید مبارزه می شویم، تشخیص و بازشناسی فداکاری ها و ارادۀ نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان در امر متعهد بودن آنها به تقویت امنیت و ثبات در افغانستان و پناه ندادن به تروریست ها و افراط گرایان خشونت طلب، حایز اهمیت بسزایی می باشد.

نهادهای امنیتی افغان با حمایت متحدین بین المللی خویش به طور جدی تلاش می ورزند تا نیروهای نظامی و پولیس توانا، مستعد و پایدار را به میان بیاورند. نشست وارسا به منظور فراهم آوری وسایل، چگونگی آیندۀ همکاریها و حمایت سیاسی برای ادامۀ پیشرفت در سال های پیش رو تصامیم اتخاد خواهند شد.

موفقیت در وارسا و بروکسل بسیار با هم وابسته است: امنیت برای انکشاف دوامدار بسیار ضروری می باشد؛ تحکیم دموکراسی، حکومتداری خوب، و رشد اقتصادی باعث تقویت و تحکیم امنیت می گردد. دولت متبوع من از تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان برای ترقی و پیشرفت دموکراسی، حکومتداری خوب، ایجاد نمودن و به دست آوردن اعتماد و اطمینان مردم برای آیندۀ بهتر، حمایت می کند.

با توجه به اهمیت انتخابات با اعتبار، فراگیر و شفاف، ما از تلاش های حکومت وحدت ملی برای ترسیم و ایجاد یک مسیر واضح و روشن برای اصلاحات انتخاباتی و انتخابات پارلمانی حمایت می کنیم.

پیشرفت های بیشتر در پیشبرد حاکمیت قانون، به شمول تکمیل و تصویب تعدیلات جاری در قانون جزا، و همچنان تطبیق پلان عمل ملی افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر که اخیراً منتشر گردید، نیز از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. معرفی نامزد جدید برای مقام لوی څارنوال از طرف حکومت و اصلاحات پیشنهاد شده در نظام عدلی راه را برای ترقی و رشد تحکیم اجرای عدالت در افغانستان می گشاید.

ما شاهد پیشرفت برآورده شدن تعهدات حکومت در مورد حقوق بشر، به شمول حقوق زنان، اقلیت ها، و افراد دارای معلولیت هستیم، باوجود اینکه کار های انجام نیافته باقی مانده اند تا موفقیتهایی که در این زمینه طی بیش از پانزده سال گذشته بدست آمده است، حفظ گردیده و ادامه داده شوند.

در این زمینه، کار با حمایت جامعۀ مدنی، که دلیرانه در یک محیط دشوار کار می کنند، یک امر ضروری پنداشته می شود.

حقوق بشر از طریق اجرای طرح حکومت افغانستان برای از بین بردن شکنجه و تجدید تعهد برای حراست و حفاظت از آزادی مطبوعات، به شمول مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران، بیشتر مورد محافظت قرار گرفته می تواند. حملات به رسانه ها مانند یکی از آنها که در ماه جنوری به وقوع پیوست، نمی تواند ملتی را که آزادی بیان را با آغوش باز پذیرفته باشد، از عزم خویش منصرف سازد.

همچنان حکومت در حال توسعۀ قانون حمایت از اطفال بوده و برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان اقداماتی را روی دست گرفته است. حادثۀ غم انگیز قتل فرخنده ملک زاده ضرورت مطلق تحقق این تعهد و نیاز ارائۀ حفاظت از زنان توسط قانون را برجسته می سازد. ما از تصویب مقررۀ منع آزار و اذیت جنسی توسط شورای وزیران و توشیح آن از جانب رئیس جمهور در ماه سپتامبر، و نیز تلاشها برای از بین بردن موانع در برابر اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان استقبال می کنیم.

در راستای تشخیص نقش حیاتی زنان در امر ترسیم آیندۀ دموکراتیک برای افغانستان، حکومت در حال کار روی اجرای طرح عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت می باشد. برنامه های حکومت برای بهبود حکومتداری محلی، مبارزه با فساد، و اطمینان از ارائۀ موثر خدمات به مردم، باعث امیدواری و دلگرمی دولت امریکا شده اند.

این اقدامات حکومت تسریع کنندۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی بوده، و محراق رشد و ثبات آینده افغانستان محسوب می گردد.

با وجود یک سال شرایط اقتصادی چالش زا، حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۵ عواید بی سابقه را جمع آوری نموده و تعهد خود را برای اصلاحات در بخش مالی تحت برنامۀ نظارتی کارمندان صندوق بین المللی پول، که در ماه مارچ نهایی گردید، نشان داده است.

 تلاش های حکومت برای باز کردن سرحدات و رونق بخشیدن به تجارت، نتایج مثبت داشته است، و من یکجا با همکاران دیپلوماتیک خود تصویب عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت را که در کنفرانس وزرا در نایروبی، کینیا در ماه دسمبر گذشته صورت گرفت، تبریک می گوییم. از این رو، با علاقمندی زیاد چشم به راه نهایی شدن اجندای قانونی برای مطابقت با شرایط الحاق با سازمان جهانی تجارت می باشیم.

به همین ترتیب، ما مشتاقانه دیده به راه پیشرفت افغانستان در تعامل با صندوق بین المللی پول، بهبود تجارت و فضای سرمایه گذاری، فراهم آوری شرایط برای رشد اقتصادی دراز مدت و به میان آمدن ثبات مالی می باشیم. برداشتن این گام ها برای ایجاد اعتماد و اطمینان برای آیندۀ بهتر، ایجاد شغل ها و توقع یک زندگی بهتر برای صدها هزار جوان افغان که همه ساله وارد بازار کار می شوند، بسیار اساسی و ضروری دانسته می شوند.

 ما باور داریم که حکومت افغانستان می تواند تمام اهدافی را که در چارچوب پاسخگویی متقابل برای خودکفایی مشخص گردیده است، برآورده سازد. ازینکه ۹۰ فیصد شاخص های تعین شده برای سال ۲۰۱۵ در مشارکت دوجانبۀ ایالات متحده-افغانستان به دست آمده اند، دولت من ابراز رضایت نموده و پیش بینی می کند که حکومت تلاش خواهد کرد تا در امر رسیدن به شاخص های تعیین شده برای سال ۲۰۱۶ تا ختم سال ۲۰۱۸، جد و جهد نماید. ما با علاقمندی زیاد خواهان همکاری نزدیک هستیم، چنانکه حکومت در اجرای بهتر بودیجۀ خود، و تطبیق اصلاحات در سکتور تجارتی که باعث افزایش ایجاد فرصت های شغلی می شوند، به پیشرفت های قابل ملاحظه نایل آمده است. به این ترتیب، ما از تعهد صریح رئیس جمهور غنی برای مبارزه با فساد و انجام اقدامات خاص قبل از کنفرانس های وارسا و بروکسل، قویاً حمایت خود را اعلام می داریم.

خلاصه، حکومت افغانستان دارای پیشینۀ دستاوردهایی است که می توان بر اساس آن با چالش های باقیمانده مقابله کند. اکنون یک لحظه ای اساسی برای کشور پنداشته می شود، که طی آن برای امنیت دراز مدت، ترقی و ثبات، پایه و اساس گذاشته شود. ما با علاقمندی به حمایت خود از تلاشهای مردم افغانستان برای فراهم آوری زمینه برای یک افغانستان امن تر و با ثبات در سال های آینده، ادامه خواهیم داد.

تشکر.