استقبال سفیرهوگو لارِنس از انتقال سیستم مدیریت قضایای افغانستان به ستره محکمه

سفیر هوگو لارِنس شارزدافير خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل از عقد یادداشت تفاهم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان استقبال می کند که بر اساس آن ادارۀ سیستم مدیریت قضایای افغانستان به ستره محکمه انتقال می یابد. امروز، مقامات نهاد های عدلی افغانستان و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان یادداشت تفاهمی را درین رابطه امضاء نمودند. سیستم مدیریت قضایا هر دوسیۀ جداگانۀ جزایی را در تمام سیستم عدلی جزایی افغانستان ثبت، و قابل تعقیب و پیگیری می گرداند.

سفیر لارِنس اظهار داشت: “سیستم مدیریت قضایا مثال بارزی از تلاشهای مشترک هر دو دولت برای تقویت حاکمیت قانون و پرورش جوابگویی و شفافیت است. امضای این یادداشت تفاهم را به قاضی‌القضات سید یوسف حلیم و سایر مقامات ذیدخل تبریک می گویم. افتخار می کنم که دولت ایالات متحده و مردم امریکا در امر ایجاد، انکشاف و تطبیق سیستم مدیریت قضایا نقش بسیار مهمی را بازی کردند.”

از سال ۲۰۰۸ به اینسو، ایالات متحدۀ امریکا برای ایجاد این سیستم و توسعۀ آن به ۵۳۵ دفتر در ۳۳ ولایت با همکاران افغان خود، مساعدت ۳۹ میلیون دالر امریکایی را فراهم نموده است. امروز سیستم مدیریت قضایا اسناد و سوابق بیش از ۲۶۰ هزار دوسیۀ جداگانه را ثبت و قابل ردیابی و پیگیری قرار داده است. در نتیجۀ تطبیق سیستم مدیریت قضایا هزاران زندانی که بعد از تکمیل دورۀ محکومیت هنوز هم در توقیف به سر می بردند، رها گردید و همچنین عملی شدن این سیستم منتج به آگاهی قربانیان و فامیل های آنها از وضعیت طی مراحل دوسیه های مربوطه گردید، به وکلای مدافع توانایی بخشید تا از حقوق مؤکلین خویش به خوبی دفاع کنند، و همچنین به نهاد های عدلی و قضایی افغانستان معلومات مؤثق و دقیق را برای پلانگذاری استراتیژیک ارائه و قابل دسترس ساخت.

ایالات متحدۀ امریکا به حمایت خود از سیستم مدیریت قضایا ادامه خواهد داد، اما امضای این یادداشت تفاهم گامی مهمی در پروسۀ انتقال مکمل مدیریت، کنترول، حفظ و مراقبت این سیستم به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان  پنداشته می شود.