تبریکی سفیر هوگو لارِنس به مناسبت افتتاح مرکزعدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری

شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا، سفیر هوگو لارِنس از ایجاد تأسیسات دایمی جدید برای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در کابل استقبال نمود. این محل جدید، محیط کاری مناسب و محفوظ را برای مستنطقین، محققین، وکلای مدافع و قضات مرکزعدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فراهم نموده و در انجام دادن وظیفۀ اساسی و مهم تحقیق و تعقیب عدلی موارد عمدۀ فساد اداری در افغانستان، برای آنها مثمر واقع خواهد شد.

سفیر لارِنس می گوید: “فساد اداری سرطانِ است که این ملت را به ستوه آورده و ضروری است که با آن مبارزه صورت گیرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این ظرفیت را دارا می باشد که از طریق تمرکز تلاشها بر ضد معافیت از مجازات، در امر جلوگیری فساد اداری نقش حیاتی را بازی نماید. پیروزی در این جد و جهد بزرگ، نیازمند تعهد ثابت و دوامدار سیاسی در امر مبارزه با فساد اداری خواهد بود.”

ایالات متحده به حمایت خود از تلاشهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری از طریق برنامه ها و ابتکارات وسیع در هر گوشۀ بخش‌های مُختلف با هدف بمیان آوردن و ساختن حاکمیت مؤثر، حسابده و شفاف برای مردم افغانستان، ادامه خواهد داد.