افغانستان از مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه سکتور انرژی خویش استقبال می‌کند

کابل، افغانستان ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده (USAID) در همکاری با وزارت انرژی و آب افغانستان یک کنفرانس دو روزه را تحت عنوان “فرصت‌های تشبث در سکتور انرژی” از تاریخ ۲۸ الی ۲۹ سنبله ۱۳۹۵ در دبی برگزار نمود. در این کنفرانس علاوه بر نهادهای مالی افغان و بین‌المللی و مقامات وزارت‌های مختلف افغانستان، امارات متحده عربی، و حکومت ایالات متحده امریکا، بیش از ۲۰۰ اشتراک کننده به نمایندگی از شرکت‌های فعال در بخش انرژی از خاور میانه‌، آسیای مرکزی، ترکیه، اروپا و امریکای شمالی حضور یافتند.

این کنفرانس دو روزه، به هدف گسترش و ترویج سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فرصت های سرمایه گذاری مشترک در سکتور رو به رشد انرژی در افغانستان، به‌شمول پروژه‌های آفتابی، بادی، بایومس (زیست توده‌ای)، جیوترمال (زمین گرمایی) و آبی تدویر گردید، و علاوه بر آن، برای نشست‌های تجارتی رو در رو میان سرمایه گذاران ملی و بین‌المللی و نهادهای مالی یک اساس و بنیاد را ایجاد نمود.

مایکل مکینلی، سفیر ایالات متحده برای افغانستان در این رابطه گفت: “حکومت ایالات متحده امریکا متعهد است که از طریق ادارۀ انکشاف بین‌المللی آن کشور (USAID) با افغانستان کمک کند تا در بخش انرژی  تجدیدپذیر به توانایی بالقوه یا پوتانسیل خویش نایل آید. این کنفرانس برای افغانستان و شرکای بین المللی این زمینه را مساعد می سازد که در برنامه‌ها و ابتکارات مشترک در این سکتور، با همدیگر همکاری کنند.” وی افزود: “تکنالوژی‌های انرژی تجدیدپذیر علاوه بر اینکه ثبات را تقویت می بخشد، وسیلۀ قدرتمندی برای کاهش فقر، گسترش انکشاف دهات، و تحریک رشد سکتور خصوصی می‌باشد.”

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان گفت: “ما می‌خواهیم از طریق همکاری‌های موفق و شراکت‌های استراتیژیک میان شرکت‌های بین‌المللی و داخلی، قدرت رقابت افغانستان را در سکتور انرژی بیشتر نماییم تا تکنالوژی انرژی را در این کشور توسعه دهیم.”

همچنین، در این کنفرانس روی اولین داوطلبی رقابتی پروژه مستقل تولید برق آفتابی در افغانستان – (پروژۀ تولید برق آفتابی ۱۰ میگاواتی کندهار) – معلومات درباره تمویل پروژه‌های انرژی در افغانستان و دیدگاه‌های تمویل کنندگان بین‌المللی درباره سرمایه‌گذاری‌ها در سکتور انرژی افغانستان، و نمایشگاه خدمات انرژی نیز بحث و گفتگو صورت گرفت.

###

ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده (USAID) با مصرف بیشتر از ۱۷میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال ۲۰۰۲ بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دوجانبه را به افغانستان فراهم مینماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده (USAID) با حکومت و مردم افغانستان کار مینماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید، یک حکومت دیموکراتیک و توانا را به میان بیاورد که در آن حاکمیت قانون تأمین شده باشد، و خدمات اساسی صحی و تعلیم و تربیه را به تمام افغان‌ها فراهم نماید.