برگزاری مسابقه دوستانه فوتبال میان فوتبالیست های زن افغان و امریکایی در سفارت امریکا

11 فبروری 2016

فوتبالیست های زن از فدراسیون فتبال افغانستان با همتایان امریکایی خود در سفارت امریکا از روز ملی ورزش زنان و دختران امریکا به تاریخ 3 فیبروری 2016 تجلیل کردند. این روز با یک کنفرانس ویدیویی با اعضای بازنشسته تیم ملی فتبال زنان امریکا و خانم لوری فیر، دو بار قهرمان المپیک آغاز گردید و به تعقیب آن برنامه گفتگوی ورزشی میان زنان افغان و امریکایی برگزار شد. زنان در این گفتگو در باره تبادله استراتژی ها و شیوه های فایق آمدن بر چالشهای فراروی ورزشکاران زن صحبت کردند. سپس دیوید لیندوال، معاون سفیر، مسابقه دوستانه فوتبال را با این سخنان افتتاح کرد: “کسب دلیری، توانایی و شخصیت توسط فعالیت های فیزیکی ابزار مهمی برای دختران است تا در آینده رهبران قوی باشند.” بعد از شیر و خط، یک مسابقه پر جوش و خروش میان دو تیم شروع شد. صدها تن از هواداران فوتبال از میان کارمندان سفارت برای تشویق بازیکنان گردهم آمدند و از دستاوردهای ورزشی زنان تجلیل کردند. در این مسابقه، ورزشکاران امریکایی چیزهای زیادی برای آموختن از همتایان افغان خود داشتند. زیرا بانوان افغان مسابقه را با نتیجه 9 – 0 به نفع خود خاتمه دادند.