بیانیۀ سفیر جان بس در روز بین‌ المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران

بیانیۀ سفیر جان بس در روز بین‌ المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۸

 

از تشریف‌آوری همۀ شما در محفل امشب به مناسبت بزرگداشت روز بین‌المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران ابراز سپاس و امتنان می‌کنم!

این عنوان برای یک مفهوم بسیار ساده و بسیط نسبتاً طویل معلوم می‌شود، به این معنی که خبرنگاران باید بتوانند بدون ترس از خشونت و تهدید بتوانند کارهای خود را انجام دهند. این مفهوم ساده باید به‌طور مؤثر در سراسر جهان عملی گردد. اما همۀ شما می‌دانید، و متأسفانه همۀ ما امسال در افغانستان شاهد بودیم که این مفهوم در هر جا رعایت نه‌شده و در همه جا به انجام نه‌رسیده است.

تعداد زیاد شما مدت شش ماه قبل روز بین‌المللی آزادی مطبوعات را با ما یکجا تجلیل کردید، همۀ ما به‌خاطر از دست دادن همکاران خویش یک یا دو روز قبل هنگام گزارش‌دهی حملۀ شش‌درک، نهایت متأثر و غمگین بودیم. متأسفانه بعد از آن تا اکنون چند همکار دیگر شما حین گزارش‌دهی واقعات و اخبار افغانستان به افغان‌ها و سایر مردم در سراسر جهان زندگی خود را از دست دادند.

همین‌طور، ما نام و یاد صمیم فرامرز و رامز احمدی را گرامی می‌داریم که یک ماه قبل در اثر حمله بر کلپ کُشتی‌گیری در غرب کابل کشته شدند. همچنین ما خاطرات محمد سلیم انگار فلم‌بردار موفق رادیو تلویزیون ملی افغانستان را که یک هفته قبل در حمله به جنرال رازق کشته شد، گرامی می‌داریم. طوری‌که من خبر دارم آقای انگار برای مدت ۴۰ سال در رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کندهار ایفای وظیفه کرده بود. این یک مسلک و وظیفۀ خوب است، اما مسلکی که پایان بسیار زود هنگام دارد، مثل سایر همکاران شما که در سال روان جان سپرده اند.

طی سال جاری به‌تعداد هجده خبرنگار صرف در افغانستان کشته شده و تعداد زیاد دیگر جراحت برداشتند. بسیار شما با تهدید مواجه شدید. بعضی حاضرین یکی از این دو وضعیت را تجربه کرده اند. در این جامعه مسئولیت‌هایی وجود دارد که ذاتاً و در اوقات مشخص به مراتب خطرناک‌تر هستند مانند فداکاری‌های مردان و زنان شجاع در نیروهای امنیتی افغانستان، اما هیچ مسئولیتی مهم‌تر از کاری‌ نیست که تمام شما در تهیه و نشر اخبار، معلومات و دیدگاه‌ها برای هموطنان خود و سایر مخاطبان در سراسر جهان انجام می‌دهید.

همانطور که ما امشب در مورد آن صحبت می‌کنیم، اکثریت اوقات خبرنگاران با متقبل شدن خطرات بزرگ به کار خویش ادامه می‌دهند. شما از حقایق مربوط به تخلفات و فساد پرده بر می‌دارید. شما تهدیدات ناشی از سازمان‌های جنایت‌کار بین‌المللی را آشکار می‌سازید. شما با نشر معلومات کاذب و تبلیغاتی‌که در بارۀ موضوعات مختلف روایات نادرست را نشر می‌کنند، مبارزه می‌کنید. همۀ این تلاش‌ها چه در افغانستان، چه در امریکا و یا در سایر کشورها، شامل ارزش‌های دموکراتیک در سراسر جهان می‌شود.

شکی وجود نه‌دارد که انجام دادن این کار دقت، توجه و بعضاً خشونت و انتقام‌گیری اشخاصی را جلب می‌کند که نمی‌خواهند جنایات و فعالیت‌های غیر قانونی شان افشاء گردد. و اغلباً در اکثر کشورهای جهان قضایای جنایات علیه خبرنگاران بدون مجازات باقی می‌مانند.

بنابراین امروز ما روز بین‌المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران را خاصتاً به هدف درک اهمیت کار مشترک و پیشرفت تجلیل می‌کنیم. با همکاری سایرین در جامعۀ بین‌المللی، ما به تلاش‌های خود برای زدودن مصئونیت از مجازات ادامه خواهیم داد تا همۀ شما بتوانید کارهای مهم و ارزندۀ خویش را بدون ترس از خشونت، تهدید، و اخلال انجام دهید.

و ما امروز به مناسبتِ بزرگداشتِ روز بین‌المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران، از کار و فعالیت‌هایی که به طور مسلکی انجام می دهید و از رول مهم و ارزندۀ شما برای ساختن آیندۀ افغانستان که همۀ مردم آن بتوانند باآرامش، باعزت و آزاد زندگی کنند، ستایش می کنیم.

برای تحقق این امر، ما تعهد خود را برای رشد و ترویج مطبوعات آزاد، مسلکی و مستقل تجدید کرده و از اقدامات جوابگویی در برابر کسانی‌که آزادی مطبوعات را نادیده می‌گیرند، حمایت می‌کنیم.

یک بار دیگر از اینکه که امشب تشریف آوردید، تشکر می‌نمایم.

 

####