یادبود از اختطاف آقای مارک راندال فرریکس

سفارت ایالات متحده در کابل، از سالگرد اختطاف مارک راندال فرریکس کسیکه یک سال قبل در همین هفته در افغانستان ناپدید گردید، یادبود بعمل آورد. به قول آقای نید پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، “آقای مارک فرریکس شهروند امریکایی از یک سال بدینسو در قید بسر می برد.” وی افزود ما تلاش های مان را تا زمانی حصول اطمینان از بازگشت سالم  فرریکس به خانه، متوقف نخواهیم کرد. آقای راس ویلسون شارژدفیر سفارت ایالات متحده در کابل، با استفاده از این سالگرد از تمامی افغانهای که در مورد محل اختطاف آقای فرریکس معلومات داشته باشند، خواهانی همکاری گردید تا با باشد که اقدامات عاجل رویدست گرفته شود.

آقای مارک فرریکس حین اقامتش در کابل در اوایل ماه فبروری سال 2020 م ربوده شد. نامبرده تقریباً در سال 2010 م به افغانستان آمد و در پروژه های ساختمانی در سراسر کشور کار کرد. بخش خدمات امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده، از طریق دفتر جوایز برای عدالت (RFJ) ، جایزه بیش از 5 میلیون دالر را برای معلومات که منتج به شناسایی مکان، بازیابی و بازگشت آقای فرریکس گردد، در نظر گرفته است. طبق اساسنامه RFJ ، به ویژه، معلوماتی که منتج به خنثی سازی یا راه حل مطلوب در قبال یک اقدام تروریستی علیه یک شهروند آمریکایی شود، جایزه داده می شود.

آقای فرریکس یک مرد سفید پوست و 180 سانتی متر قد، موهای قهوه ای و چشم های میشی دارد. او هنگام ناپدید شدن حدود 86 کیلوگرم وزن داشت. او یک زخم یک اینچی در کومه چپش، نیز دارد.

معلومات بیشتر در مورد حایزه (دفتر جوایز برای عدالت) را در این ویب سایت https://rewardsforjustice.net/english/mark_frerichs.html.   دیده می توانید. شما می توانید معلومات تانرا در مورد این اختطاف از طریق وتسآپ، تلیگرام و یا هم Signal  با استفاده از این شماره تماس +1 202 702 7843 با ما شریک سازید. شما همچنان می توانید معلومات تانرا با FBI از این طریق tips.fbi.gov و یا هم با مسئول امنیتی منطقوی سفارت ایالات متحده در  کابل از طریق این شماره +93 070 010 8600 Ext. 8600 نیز در میان بگذارید. تمام معلومات کاملا محرم باقی خواهد ماند.

برای معلومات بیشتر در مورد آقای مارک فرریکس، لطف نموده به این ویب سایت www.fbi.gov/wanted/kidnap/mark-randall-frerichs مراجعه کنید و برنامه جوایز برای عدالت RFJ را با استفاده از این لینک https://twitter.com/RFJ_USA در تویتر، نیز تعقیب کنید.