پیام شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل سفیر هوگو لارِنس در پيوند به ملاقات با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی

شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل، سفیر هوگو لارِنس به تاریخ ۲۶ سپتمبر با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدار و گفتگو نمود.

طی این ملاقات، سفیر لارِنس یک‌بار دیگر حمایت دولت ایالات متحده از موفقیت و ادامۀ تطبیق موافقتنامۀ تاریخی صلح بین حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی را ابراز داشته و بر ضرورت حیاتی یک پروسۀ صلح همه شمول به رهبری حکومت و مردم افغانستان تأکید ورزید.

سفیر لارِنس از تعهد حکمتیار به صلح و دموکراسی استقبال نمود و بر اهمیت احترام به حقوق بشر، احکام قانون اساسی و آزادی بیان در حفظ ثبات و دستیابی به صلح تأکید کرد.

هر دو طرف موافقه نمودند که برگزاری انتخابات با اعتبار، وسیع و شفاف جهت به دست آوردن هدف مشترک صلح و رفاه برای تمام افغان‌های وابسته به همۀ ولایات و اقوام، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

###