پیام شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل سفیر هوگو لارِنس به مناسبت درگذشت نانسی دوپری

ما به خاطر درگذشت نانسی دوپری عمیق ترین مراتب تأسف خود را ابراز می داریم. او چهرۀ برجستۀ جامعۀ امریکایی بود که برای چندین دهه در افغانستان زندگی کرد. یادِ عشق و علاقۀ وی با این کشور، و خدمات او در عرصۀ فرهنگ و تاریخ آن برای همیشه در خاطره ها باقی خواهد ماند. خانم دوپری از سال ۱۹۶۲ به اینسو به طور خستگی ناپذیر در راستای حفظ آثار تاریخی و فرهنگ افغانستان فعالیت نمود. نسل‌های آینده خانم دوپری را به حیث مثال خوبی از روابط و دوستی مستحکم ایالات متحده و افغانستان یاد خواهد کرد. به منظور بزرگداشت از خدمات وی، ما برای هدف مشترک ایجاد روابط برادرانۀ دوامدار بین ملت‌های ما سعی و تلاش‌ خواهیم نمود.