پیام سفیر ایالات متحدۀ امریکا جان بس در پیوند به حملۀ انتحاری در کابل

من حملۀ وحشتناک و بی‌رحمانۀ امروز بر افراد ملکی در یک مرکز فرهنگی و اجتماعی در کابل را  شدیداً محکوم می‌کنم.

به نمایندگی از تمام همکارانم عمیق ترین مراتبِ تسلیت خویش را به فامیل‌ها و دوستان قربانیان این حادثه ابراز داشته و برای مجروحین شفایِ عاجل آرزو می‌کنم. این حادثه یک بار دیگر بدکرداری و شرارت آنهایی را نشان می دهد که در پی تضعیف صلح و ثبات در افغانستان هستند. ما مطمئن هستیم که حکومت و مردم افغانستان، با حمایت دوستان و شرکای خویش، مرتکبین این اعمال پلید را با شکست مواجه خواهند کرد.

ایالات متحده همچنان در راستای دستیابی به صلح، امنیت و رفاه در کنار همۀ مردم افغانستان باقی می‌ماند.

 

###