هشدار امنیتی – 17 جنوری 2021

محل: سراسر افغانستان

رویداد: در هفته های اخیر، حملات تروریستی، آدم ربایی، جرایم جنایی و ناآرامی های مدنی در سراسر افغانستان افزایش یافته است. هوتل ها، مجتمع های رهایشی، سازمان های بین المللی، سفارتخانه ها و سایر محلاتی که محل تردد و رفت و آمد اتباع خارجی به ویژه شهروندان ایالات متحده است، به عنوان اماکن که با تهدیدهای طولانی مدت مواجه اند شناخته شده. سفارت امریکا در کابل، به تمام شهروندان امریکایی خاطر نشان می سازد كه مشورۀ سفر به افغانستان به دلیل میزان جرم، رویدادهای تروریستی، ناآرامی های داخلی، آدم ربایی، جنگ ومعزل کووید 19 در درجه 4 (سفر نکنید) قرار دارد. شهروندان امریکایی كه از قبل در افغانستان مقیم اند، باید این کشور را ترك كنند. اگر تصمیم دارید که در افغانستان بمانید، تنها سفرهای محدودی را انجام دهید که کاملاً ضروری است.

لطفاً به منظور افزایش ثبت نام در برنامۀ ثبت نام سفر کننده گان مصئون (STEP) به ما کمک کنید. اگر شهروندان امریکایی را می شناسید که ثبت نام نکرده اند، لطفاً آنها را تشویق کنید تا از https://step.state.gov  بازدید کنند و همین امروز ثبت نام نمایند.

اقداماتی که باید انجام شود:

  • برنامه های امنیتی شخصی خود را مورد بازنگری قرار دهید.
  • مراقب اطراف خود باشید.
  • از رفتن به محلاتی که به محل تجمع غربی ها معروف اند، خودداری کنید.
  • پروفایل پایین را حفظ کنید.
  • در مسیرها و زمان های سفر تان تغییر به وجود آورید.
  • سفرهای غیرضروری را به حداقل برسانید

کمک:

  • واحد خدمات شهروندان امریکایی، سفارت ایالات متحده کابل، افغانستان واقع در جادۀ مسعود بزرگ بین رادیو افغانستان و وزارت صحت عامه شهر کابل. +93-700-114-000 و یا هم  +93 -700-108-000  (بعد از ساعت های رسمی)

KabulACS@state.gov
https://af.usembassy.gov/u-s-citizen-services/

  • وزارت امور خارجه – امور قونسلی

888-407-4747  یا 202-501-4444