هشدار امنیتی –  سفارت ایالات متحده امریکا، کابل – افغانستان (15 می 2021)

هشدار امنیتی –  سفارت ایالات متحده امریکا، کابل – افغانستان (15 می 2021)

موقعیت: سراسر افغانستان

رویداد: خشونت ها در افغانستان از لحاظ تاریخی پس از رخصتی های عید افزایش می یابد. بنابر این، به همه شهروندان ایالات متحده توصیه می شود تا در اماکن عمومی؛ از جمله جشن های عمومی، بازارها، مساجد و بانک های احتیاط  کنند. دولت ایالات متحده امریکا هنوز هم در مورد اختطاف و هدف قرار گرفتن اتباع خارجی در اماکن چون هوتل ها، اماکن مسکونی، چک پاینت ها، تأسیسات دولتی و میادین هوایی توسط شورشیان، نگران است.

سفارت امریکا در کابل به شهروندانش یادآوری می کند که وزارت امور خارجه به تاریخ 27 اپریل 2021 م، دستور خروج کارمندان دولتی ایالات متحده را که می توانند وظایف شانرا بنابرافزایش خشونت ها و گزارش های تهدید آمیز از جاهای دیگربه پیش ببرند از سفارت ایالات متحده در کابل، صادر کرد. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل، به تمام شهروندان امریکایی خاطر نشان می سازد كه مشورۀ سفر به افغانستان به دلیل میزان جرایم، رویدادهای تروریستی، نا آرامی های داخلی، اختطاف، جنگ ومعضل ویروس کووید – 19 در درجه 4 (سفر نکنید) قرار دارد. گزینه پرواز های تجارتی از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی همچنان در دسترس قرار دارد و سفارت امریکا اکیدا به شهروندان امریکایی پیشنهاد می كند تا برنامه های خود را جهت بیرون شدن از افغانستان هرچه زودتر تنظیم كنند. با توجه به شرایط امنیتی و کاهش کارمندان، ظرفیت و توانایی سفارت جهت کمک به شهروندان ایالات متحده در افغانستان بسیار محدود می باشد.

اقدامات لازم:

 • جهت عزیمت (بیرون شدن) از افغانستان از پروازهای تجارتی استفاده کنید.
 • از برنامه های پرواز که به کمک دولت ایالات متحده وابسته نباشد استفاده کنید.
 • در جاهای که خارجی ها در آن رفت و آمد دارند مواظب باشید.
 • متوجه چهار اطراف تان باشید.
 • پروفایل پایین را حفظ کنید.
 • برنامه های سفر و گشت و گذار تانرا تنها با شخص مورد اعتماد تان شریک سازید.
 • از اطراف و پیشرفت های امنیتی محلی تان آگاه باشید.
 • رسانه های محلی را تعقیب کنید.
 • برنامه های امنیتی شخصی خود را مورد بازنگری قرار دهید.

کمک:

 • آدرس بخش خدمات شهروندان ایالات متحده، سفارت ایالات متحده در کابل: جادۀ مسعود بزرگ بین رادیو وتلویزیون ملی افغانستان و وزارت صحت عامه. شماره های تماس+93-700-114-000 و یا هم  +93 -700-108-000  (بعد از ساعت های رسمی)

KabulACS​@state.gov
https://af.usembassy.gov/

 • وزارت امور خارجه – بخش قونسلی

888-407-4747 یا 202-501-4444 

 • معلومات در مورد افغانستان
 • بخش مشوره دهی سفر به افغانستان
 • جهت دریافت معلومات جدید، لطفا در Safe Traveler Enrollment Program (STEP) ثبت نام کنید.
 • شما می توانید ما را در Facebook و Twitter نیز دنبال کنید.