هشدار امنیتی – سفارت ایالات متحده امریکا، کابل – افغانستان

(27 اپریل 2021)

موقعیت: سراسر افغانستان

وزارت امور خارجه به تاریخ 27 اپریل 2021 م، دستور خروج کارمندان دولتی ایالات متحده را که می توانند وظایف شانرا بنابر افزایش خشونت ها و گزارش های تهدید آمیز در دیگر نقاط انجام دهند از سفارت ایالات متحده در کابل، صادر کرد. بخش قنسولی سفارت ایالات متحده در کابل جهت ارائه خدمات محدود قنسولی برای شهروندان ایالات متحده و پروسس “ویزای ویژه مهاجرت” افغان ها، باز است.

سفارت ایالات متحده امریکا در کابل، به تمام شهروندان امریکایی خاطر نشان می سازد كه مشورۀ سفر به افغانستان به دلیل میزان جرم، رویدادهای تروریستی، نا آرامی های داخلی، آدم ربایی، جنگ ومعضل ویروس کووید 19 در درجه 4 (سفر نکنید) قرار دارد. گزینه پرواز های تجارتی از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی (HKIA) همچنان در دسترس قرار دارد و سفارت امریکا اکیدا به شهروندان امریکایی پیشنهاد می كند تا برنامه های خود را جهت بیرون شدن از افغانستان هرچه زودتر تنظیم كنند. با توجه به شرایط امنیتی و کاهش کارمندان، ظرفیت و توانایی سفارت جهت کمک به شهروندان ایالات متحده در افغانستان بسیار محدود می باشد.

اقدامات لازم:

 • جهت عزیمت (خارج شدن) از افغانستان از پروازهای تجارتی استفاده کنید.
 • از برنامه های پرواز که به کمک دولت ایالات متحده وابسته نباشد استفاده کنید.
 • در جاهای که خارجی ها در آن رفت و آمد دارند مواظب باشید.
 • مواظب چهار اطراف تان باشید.
 • پروفایل پایین را حفظ کنید.
 • برنامه های سفر و گشت و گذار تانرا تنها با شخص مورد اعتماد تان شریک سازید.
 • از اطراف و تحولات امنیتی محلی تان آگاه باشید.
 • رسانه های محلی را تعقیب کنید.
 • برنامه های امنیتی شخصی خود را مورد بازنگری قرار دهید.

کمک:

 • آدرس بخش خدمات شهروندان ایالات متحده، سفارت ایالات متحده در کابل: جادۀ مسعود بزرگ بین رادیو وتلویزیون ملی افغانستان و وزارت صحت عامه. شماره های تماس+93-700-114-000 و یا هم  +93 -700-108-000  (بعد از ساعت های رسمی)

KabulACS​@state.gov
https://af.usembassy.gov/ 

وزارت امور خارجه – بخش قونسلی

888-407-4747  یا 202-501-4444 

 • معلومات در مورد افغانستان
 • بخش مشوره دهی سفر به افغانستان
 • جهت دریافت معلومات جدید، لطفا در برنامۀ مسافران مصئون (STEP) ثبت نام کنید
 • شما می توانید ما را در فیسبوک و تویتر نیز دنبال کنید.