نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد به افغانستان سفر کرد

نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد، شامل هیئت اعضای شورای امنیت ملل متحد بود که طی هفتۀ جاری به افغانستان سفر کرده است. سفیر هیلی همواره از تلاش ها برای تقویت حمایت و همکاری بین المللی برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان و منطقه پشتیبانی کرده است. او و همتایانش در شورای امنیت ملل متحد با مقامات افغان ملاقات و گفتگو به‌عمل آوردند تا بر تعهد خویش برای همکاری و ادامۀ حمایت از افغانستان تاکید کنند.