نمایندۀ خاص ایالات متحده برای آشتی ملی افغانستان از کابل دیدار کرد

اعلامیۀ سفارت ایالات متحده در کابل، افغانستان

نمایندۀ خاص ایالات متحده برای آشتی ملی افغانستان، سفیر زلمی خلیل‌زاد از تاریخ ۱۰ الی ۱۲ نومبر از کابل دیدار کرد. در جریان این سفر نمایندۀ خاص زلمی خلیل‌زاد با تعداد از شخصیت‌های ذیدخل در افغانستان، در داخل و بیرون از حکومت ملاقات کرد. او با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرائیه عبدالله و سایر مقامات حکومتی، و نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی و شورای عالی صلح دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات‌ها، نمایندۀ خاص زلمی خلیل‌زاد بر حمایت دولت ایالات متحده از مذاکرات بین افغان‌ها که برای پایان دادن به جنگ ضرورت است، تأکید نمود.

###