نمایشگاه تجارتی مومبای زمینه‌ساز انعقاد قرارداد‌های به ارزش 123 میلیون دالر امریکایی برای صادرکنندگان محصولات زراعتی افغانستان

مومبای، هند – صادرکنندگان مرغوب‌ترین میوه‌ها، مغزیات، مصاله‌جات، عسل، و آب‌میوه توانستند نمایشگاه مومبای- هند را با عقد قرارداد‌های به ارزش بیش از 123 میلیون دالر امریکایی ترک کنند. این نمایشگاه برای صادرات زراعتی افغانستان یکی از پر درآمد ترین نمایشگاه‌های سالیان اخیر به شمار می‌آید.

بیش از 55 متشبث محصولات خویش را در ماموریت و نمایشگاه دو روزه مومبای که توسط ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در مشارکت با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، و اطاق های تجارت و صنایع افغانستان تحت نام “ساخت افغانستان: بهترین طبیعت” برگزار گردیده بود به نمایش گذاشتند.

صادرکنندگان میوه تازه توانستند با کسب قرارداد‌های به ارزش 56 میلیون دالر امریکایی، و به تعقیب آن صادرکنندگان هنگ با کسب قراردادهای به ارزش 43 میلیون دالر امریکایی پیشتاز این نمایشگاه باشند. در بخش مغزیات، عمدتاً در بخش پسته و بادام،  قرارداد‌های به ارزش 15 میلیون دالر عقد گردید. زعفران قراردادهای به ارزش 4.6 میلیون دالر امریکایی و مصاله‌جات دیگر توانستند قراردادهای به ارزش 2.7 میلیون دالر امریکایی را به خود اختصاص دهند. معاملات دیگر در بخش آب‌میوه و عسل صورت گرفت.

خانم حسینه بیژن ضعیفی، مالک شرکت اکام ضعیفی و یکی از زنان فعال در عرصه صادرات، که برای اشتراک در این نمایشگاه دعوت گردیده بود، در این مورد گفت: «آمدن به هند برای شرکت ما تحول آفرین بود، چون برای ما زمینه دسترسی به خریداران عمده‌ای هند را مساعد ساخت.»

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا تولید‌کنندگان محصولات دارای ارزش بالا را با خریدارانی از سراسر جهان وصل می‌سازد تا برای اقتصاد افغانستان و سیر این کشور در مسیر خودکفایی کمک نمایند.