مساعدت ایالات متحده برای افغانهای آسیبدیده از سیلاب

ایالات ‌متحده در پی جاری شدن سیلاب در نُه ولایت افغانستان از طریق ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با نهادهای همکار خود کار می‌کند تا به افراد آسیبدیده از سیلاب کمک کند. این مساعدتهای حیاتی شامل پناه‌گاه اضطراری، بسته‌های حفظ الصحه، غذا، و بیسکویت غنی‌شده قابل استفاده به‌عنوان جاگزین مؤقتی غذا میباشد.

ایالات‌متحده در سال مالی 2018 با فراهم نمودن 232 میلیون دالر امریکایی بزرگ‌ترین مساعدت‌کنندۀ کمک‌های بشردوستانه در افغانستان میباشد. این کمک‌ها شامل فراهم آوری آب، حفظ الصحه بهتر، سرپناه، ضروریات اولیه، غذا، خدمات بازگشت و ادغام مجدد، فرصت‌های معیشتی، و خدمات صحی برای  بازگشت کنندگان و مردمی که در اثر آفات طبیعی، خشکسالی و جنگ آواره شده‌اند، می‌باشد.