محکوم  نمودن ترور عبدالواسع غفاری

وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا

دفتر سخنگوی

برای نشر عاجل

اعلامیۀ وزیر خارجه مایکل آر. پومپیو

6 نومبر 2020

محکوم  نمودن ترور عبدالواسع غفاری

ایالات متحده ترور عبدالوسع غفاری، پدرظریفه غفاری شاروال میدان وردک را در شهر کابل، به شدید ترین الفاظ  محکوم می کند. از زمانی که من به خانم غفاری جایزه بین المللی زنان شجاع  را در مارچ 2020 م اعطا کردم، او از دو سوء قصد جان سالم به در می برد. ما از ته دل به خانم غفاری، خانواده و دوستان وی تسلیت می گوییم.

 

برای کشاندن عاملان این جنایت به میز محاکمه باید از هیچ نوع تلاش دریغ صورت نگیرد. ایالات متحده در کنار خانم غفاری و مردم افغانستان قرار دارد.