قابل توجه شهروندان ایالات متحده امریکا: سفارت ایالات متحده امریکا، کابل – افغانستان (27 می،2021 م)

موقعیت: تمام افغانستان

رویداد: اطلاعیه مورخ 24/5/2021 م وزرات امور خارجه ایالات متحده امریکا مبنی بر برگشت مستقیم شهروندان امریکایی با پاسپورت های مشخص تاریخ تیر شده امریکایی شان به ایالات متحده امریکا.

در صورتیکه شما در خارج استید واعتبار پاسپورت تان در 1 جنوری سال 2021 م و یا بعد از آن ختم شده باشد، شما می توانید از آن الی 31 دسمبر 2021 م جهت برگشت مستقیم به ایالات متحده استفاده نمایید.

شما می توانید تحت شرایط ذیل از این استثنا مستفید شوید:

 • شهروند ایالات متحده امریکا باشید.
 • در جستجوی برگشت مستقیم به ایالات متحده باشید.
 • به شکل مستقیم به ایالات متحده و قلمرو (خاک) ایالات متحده پرواز کنید، و یا حین برگشت مستقیم به ایالات متحده و قلمرو (خاک) آن توقف کوتاهی ترانزیتی در یک کشور خارجی داشته باشید.
 • پاسپورت تاریخ تیر شده شما در اصل به مدت 10 سال اعتبار داشته باشد. و یا هم شما حین صدور پاسپورت 15 سال و یا کمتر از آن داشته بوده باشید و پاسپورت تاریخ تیرشده تان به مدت 5 سال اعتبار داشته باشد.
 • پاسپورت تاریخ تیر شده تان سالم باشد.
 • پاسپورت تاریخ تیر شده تان بدون تغییر باشد.
 • پاسپورت تاریخ تیر شده تان در اختیار شما باشد.

شما نمی توانید تحت شرایط ذیل از این استثنا مستفید شوید:

 • خواهان عزیمت از ایالات متحده امریکا به یک مقصد بین المللی باشید.
 • شما در حال حاضر در خارج از کشور به دنبال سفر به یک کشور خارجی برای اقامت طولانی تر از توقف ترانزیتی به میدان هوایی در مسیر تان به ایالات متحده یا قلمرو ایالات متحده باشید.
 • پاسپورت تاریخ تیرشده شما از اعتبار محدودی برخوردار باشد.
 • پاسپورت تاریخ تیر شده شما به شکل ویژۀ چون ( پاسپورت دیپلوماتیک، پاسپورت رسمی، پاسپورت خدمت و یا هم پاسپورت عادی بدون پرداخت) صادر شده باشد.
 • پاسپورت تاریخ تیر شده شما آسیب دیده باشد.
 • پاسپورت تاریخ تیر شده شما تغییر کرده باشد.
 • پاسپورت تاریخ تیر شده شما در اختیار شما نباشد.

اگر پاسپورت امریکایی شما در31 دسمبر و قبل از آن منقضی شده باشد، جهت دریافت معلومات در مورد اینکه چگونه باید پاسپورت تانرا قبل از سفر تمدید کنید روی این لینک ما our website کلیک کنید.

اقدمات که باید رویدست گرفته شوند:

 • تمامی شهروندان ایالات متحده مکلف اند تا در برنامه زیرک STEP جهت دریافت هشدارها و حصول اطمینان از دریافت کمک های اضطراری، ثبت نام نمایند.
 • جهت دریافت معلومات در مورد وضعیت ویروس کووید – 19  در افغانستان به ویب سایت سفارت  مراجعه کنید.
 • جهت دریافت آخرین هشدارها و پیام ها برای شهروندان ایالات متحده امریکا به ویب سایت ما مراجعه کنید.
 • پلان های عزیمت تان از افغانستان را با پرواز های تجارتی اتخاذ کنید.
 • از پرواز های که به کمک دولت ایالات متحده امریکا وابسته نباشد استفاده کنید.
 • جهت دریافت معلومات جدید در مورد ویروس کووید – 19 با مرکز کنترول و پیشگیری امراض CDC مشوره کنید
 • جهت دریافت آخرین معلومات در مورد اینکه چگونه بتوانید خطر مبتلا شده به ویروس کووید – 19 را کاهش دهید به پیشنهادهای اخیر مرکز کنترول و پیگیری امراض CDC مراجعه نمایید.
 • جهت دریافت آخرین معلومات در مورد ویروس کووید – 19 به صفحه بحران کووید – 19سفارت مراجعه کنید.
 • معلومات جدید در مورد پلان ها و محدودیت های سفر تانرا با خطوط هوایی، خطوط کشتی های مسافر بری و یا هم بخش خدمات مسافرتی چک کنید.
 • جهت دریافت معلومات در مورد آخرین محدودیت های سفر به ایالات متحده امریکا به ویب سایت وزارت امنیت داخلی مراجعه کنید.

کمک:

 • آدرس بخش خدمات شهروندان ایالات متحده، سفارت ایالات متحده در کابل: جادۀ مسعود بزرگ بین رادیو وتلویزیون ملی افغانستان و وزارت صحت عامه. شماره های تماس+93-700-114-000 و یا هم  +93 -700-108-000  (بعد از ساعت های رسمی)

KabulACS​@state.gov
https://af.usembassy.gov/ 

 • وزارت امور خارجه – بخش قونسلی

888-407-4747  یا 202-501-4444 

 • معلومات در مورد افغانستان
 • مشوره دهی سفر به افغانستان
 • جهت دریافت معلومات جدید امنیتی، لطفا در برنامۀ مسافران مصئون (STEP) ثبت نام کنید
 • شما می توانید ما را در Facebook و Twitter نیز دنبال کنید.