فکت شیت: ادامه کمک های ایالات متحده امریکا برای یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات

ایالات متحده امریکا با استفاده از ابزار قوی  دیپلوماتیک و اقتصادی خود به کمک هایش به افغانستان صلح امیز و با ثبات ادامه می دهد.
امروز، رئیس جمهور بایدن از رئیس جمهور محمد اشرف غنی  و داکتر عبدالله عبدالله رئیس  شورای عالی مصالحه  ملی در کاخ سفید استقبال بعمل آورد  تا در مورد حمایت دوامدار ایالات متحده از جمله؛  کمک های امنیتی به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان ، کمک های توسعه ای و بشردوستانه برای مردم افغانستان و  تعامل دیپلوماتیک در حمایت از روند صلح،  گفتگو کند.

حمایت و مشارکت قوی ما جهت جلوگیری از استفاده مجدد افغانستان به عنوان پناه گاه امن برای تروریزم؛ حفظ ثبات افغانستان و ایجاد اعتماد به نفس؛ رشد اقتصادی؛ حفظ  دستاوردهای اجتماعی از جمله آموزش، صحت و توانمند سازی زنان و حاکمیت قانون؛ حمایت  از حقوق زنان، دختران و اقلیت ها؛ تقویت جامعه مدنی افغانستان و رسیدگی  به نیازمندی های بشردوستانه، ترتیب شده است. ایالات متحده  امریکا از سال 2002 م بدینسو نزدیک به 88 میلیارد دالر کمک های  امنیتی، 36 میلیارد دالر کمک های غیرنظامی از جمله 787 میلیون دالر  جهت حمایت از زنان و دختران افغان و نزدیک به 3.9 میلیارد دالر کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.

ایالات متحده امریکا به کمک های  خود از طریق مشارکت پایدار با افغانستان جهت رسیدن به یک آینده صلح آمیز و باثبات که مردم افغانستان خواهان و شایسته آن هستند، ادامه می دهد. این کمک ها شامل موارد ذیل می گردد:

فراهم  نمودن  واکسین کووید -19 برای مردم افغانستان. به عنوان بخشی از کار های ما برای پایان دادن به پاندمی همه گیر کووید – 19 در سراسر جهان ، و در پاسخ به افزایش اخیر موارد مثبت این پاندمی در افغانستان، ایالات متحده 3 میلیون دوز واکسین جانسون اند جانسون را از طریق کوواکس ( COVAX) به مردم افغانستان اهدا خواهد کرد. کمپنی کوواکس تلاش می ورزد تا این تعداد دوز واکسین را به افغانستان ارسال کنند.

ارائه کمک های فوری صحی جهت پاسخگویی به  بحران پاندمی کووید -19. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا USAID  همچنان با ارائه کمک های اضطراری و ساختاری از تلاش های افغانستان برای پاسخگویی به کمبود آکسیجن و دستگاه تنفسی حمایت می کند. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا دستور داده است که بیش از 300 بالون آکسیجن و مواد مصرفی ونتیلاتور برای چندین ماه  در اسرع وقت به افغانستان فرستاده شود. علاوه بر این، این اداره  قصد دارد تا دستگاه های تولید آکسیجن را در چهار شفاخانه نصب کند تا بتواند امکانات حد اقل دسترسی به آکسیجن را در اطراف این شفاخانه ها فراهم نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا  قبلا اعلام کرده بود که آنها در حال سرمایه گذاری 3.7 میلیون دالر برای آموزش پرسونل طبی جهت مدیریت موارد شدید در پنج شهر که بیشتر از این ویروس متاثر شده اند است  و تطبیق واکسین می باشد.

فراهم نمودن کمک های لازم جهت مبارزه با تأثیرات منفی پاندمی کووید – 19. علاوه بر این در یک سال گذشته، وزارت امور خارجه و دارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا(USAID)  40 میلیون دالر  را برای کمک مستقیم به افغانستان در پاسخ به شیوع  ویروس کووید – 19، و90  میلیون دالر دیگر کمک های توسعه ای مربوط به کووید – 19 را از طریق بانک جهانی، و کمک های توسعه ای ایالات متحده را جهت پشتیبانی از تلاش های افغانستان برای مبارزه با عواقب پاندمی کووید -19 تجدید نمود. و ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا USAID اخیراً 38 میلیون دالر کمک های مالی اضطراری کووید -19 را به برنامه جهانی غذا سازمان ملل (WFP) جهت رفع نیازمندی های غذایی و تغذیه ای تقریباً 1.2 میلیون تن از افراد آسیب پذیر ناشی از ویروس کووید-19  در افغانستان تعهد کرده است. WFP بیش از یک میلیون تن را که بیشتر تحت تأثیر اقتصادی ناشی از ویروس کووید -19 قرار گرفته اند با کمک غذایی در نوع خود کمک می کند تا نیازهای غذایی خود را برای مدت چهار ماه تأمین کنند. علاوه بر این، با این بودجه، WFP  به بیش از 16,4000 کودک و تقریبا 28000 زن باردار و شیرده با تداوی سوء تغذیه حاد متوسط ​​ضروری، خواهد رسید.

کمک های بشردوستانه نجات دهنده زندگی به افغان های نیازمند. ایالات متحده اخیراً بیش از 266 میلیون دالر کمک بشردوستانه جدید را برای رفع نیازمندی های مبرم 18 میلیون تن در افغانستان از جمله؛  به بیش از 4.8 میلیون بیجا شدگان  داخلی در افغانستان، اعلام کرده است. این کمک ها به شرکای ما این امکان را فراهم می سازد تا حمایت های نجات دهنده زندگی از جمله ؛ سرپناه ، فرصت های معیشتی ، مراقبت های صحی ضروری ، کمک های اضطراری غذایی ، آب آشامیدنی پاک ، ارائه خدمات  صحی  و برای پاسخگویی به نیازهای که  توسط  پاندمی همه گیر کووید – 19 به وجود آمده است،  تأمین شوند. علاوه بر این، این کمک ها  همچنان به رفع نیازمندی های آسیب پذیرترین افغان ها از جمله؛ زنان و دختران که در نتیجۀ ده ها سال جنگ و بحران پاندمی کووید – 19 با چالش ها و خطرات خاصی چون خشونت مبتنی بر جنسیت مواجه هستند، کمک می کند.

ادامه کمک های امنیتی. صندوق وجهی اردوی ملی (ANATF) از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی، نیروی هوایی و نیروهای ویژه افغانستان، از جمله؛ بال ویژه ماموریت افغانستان، پشتیبانی مالی خواهد کرد. کانگرس در سال 2021 م بیش از 3 میلیارد الر را  به صندوق وجهی اردوی ملی (ANATF) اختصاص داده و رئیس جمهور برای سال 2022 م بیش از 3.3 میلیارد دالر درخواست کرده است.

ادامۀ کمک های توسعه ای پایدار جهت حمایت از یک افغانستان با ثبات، متحد، و متکی به خود که با خود و همسایه گانش در صلح باشد. به عنوان بخشی از تعهد ما برای سرمایه گذاری و حمایت از مردم افغانستان، ایالات متحده اخیراً 300 میلیون دالر کمک غیرنظامی اضافی را برای افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا USAID  در سال 2021م اعلام کرده است. رئیس جمهور همچنان برای سال 2022 م مبلغ 364 میلیون دالر کمک توسعه ای  را برای وزارت امور خارجه و و ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، پیشنهاد کرده است.

این کمک ها نشان دهندۀ حمایت پایدار ما از مردم افغانستان است. کمک های مذکور به هدف حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته از طریق بهبود دسترسی به خدمات اساسی برای مردم  افغانستان، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد و تجارت مواد مخدر، بهبود ارائه خدمات صحی و آموزشی، حمایت از توانمند سازی زنان، تقویت میکنیزم های حل منازعات، حمایت از روند صلح به رهبری افغان ها و تقویت جامعه مدنی افغانستان تنظیم شده اند.

بسیج کمک های دیپلوماتیک برای صلح و ثبات. ایالات متحده امریکا به فشارهای خود برای صلح عادلانه و پایدار در افغانستان کماکان ادامه خواهد داد. ایالات متحده تصدیق می کند که بهترین راه جهت حفاظت از منافع امریکا و منافع مردم افغانستان، حل و فصل معضل کنونی از طریق مذاکرات تحت مالکیت و رهبری افغان هاست. به دنبال تلاش های کسترده و همه جانبۀ وزارت خارجه و تعدادی از متحدان و شرکای اصلی ما، مذاکرات رسمی صلح افغانستان سال گذشته  برای اولین بار از سال 2001 م آغاز گردید. ما همچنان از همه طرف های درگیر در افغانستان می خواهیم تا جهت دستیابی به توافق سیاسی عادلانه و پایدار که شامل حمایت از حقوق همه افغان ها از جمله؛ زنان و اقلیت ها باشد، وارد مذاکرات فوری و معنادار صلح گردند. انتصاب آقای ژان آرنو به عنوان نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و مسائل منطقه ای بیانگر نقش حیاتی سازمان ملل در گردهم آوردن طرف های درگیر در افغانستان و ذینفعان منطقه ای جهت پایان دادن به جنگ 40 ساله در افغانستان است.

ما یکجا با شرکای خود  در حمایت از مردم افغانستان ایستاده ایم. با استفاده از حمایت گسترده بین المللی از مردم افغانستان، ایالات متحده شرکای خود را به ادامه کمک های امنیتی و توسعه ای از جمله؛ کمک از طریق صندوق وجهی اردوی ملی (ANATF) ، صندوق وجهی نظم  و قانون برای افغانستان (LOTFA)  ، صندوق وجهی بازسازی افغانستان(ARTF)  تشویق می کند . ایالات متحده همچنان جهت حصول اطمینان از ادامه کمک های  توسعه ای و بشردوستانه برای مردم افغانستان با تمویل کنندگن بزرگ از نزدیک کار خواهد کرد.