سفر نمایندۀ خاص خلیل‌زاد به کابل

نمایندۀ خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان، سفیر زلمی خلیل‌زاد از تاریخ ۱۷ الی ۱۹ نومبر به کابل برگشت تا رئیس جمهور غنی و سایر مقامات را در جریان دیدارها و ملاقات‌هایی قرار دهد که اخیراً با مراجع و اشخاص ذیدخل برای تأمین صلح در افغانستان انجام داده بود.

طی این سفر نمایندۀ خاص زلمی خلیل‌زاد با تعدادی از شخصیت‌هایی که در جامعۀ مدنی و صلح افغانستان فعالیت دارند، اعضای مطبوعات، و سایر مقامات کلیدی حکومتی و غیر حکومتی ملاقات کرد. سفیر زلمی خلیل‌زاد درین ملاقات‌ها تأکید نمود که نظریات همۀ افغان‌ها به‌منظور تأمین صلح پایدار در افغانستان باید مد نظر گرفته شوند. سفیر زلمی خلیل‌زاد گفت: “صلح آرزوی هر افغان است. ایالات متحده خواهان کمک با افغانها در امر دستیابی به این هدف است که از ارزش بسزایی برخوردار است. مدت چهل سال می‌گذرد که در افغانستان جنگ جریان دارد. مردم افغانستان مستحق صلح اند. ما می‌خواهیم برای رسیدن به این هدف همکار افغان‌ها باشیم.”

سفیر زلمی خلیل‌زاد تویتر جدید خود را فعال کرده است @US4AfghanPeace.