سفر زلمی خلیل زاد نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور صلح به افغانستان و قطر

زلمی خلیل زاد نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور صلح افغانستان و تیمش به کابل، دوحه و پایتخت های کشورهای منطقه سفر خواهد کرد. وی گفتگوها را در مورد آیندۀ افغانستان، با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رهبران این کشور، نماینده گان طالبان و کشورهای منطقه که منافع شان با دستیابی به یک توافق سیاسی عادلانه و بادوام و آتش بس دایمی و همه جانبه در این کشور تأمین می شود، از سر خواهد گرفت.