سفر خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان به قطر

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان به تاریخ 4 سپتمبر راهی دوحه، قطر گردید. قرار است وی یک سلسله سفر های را جهت تسریع و آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی به منطقه داشته باشد.

مردم افغانستان جهت کاهش دایمی خشونت ها و حل سیاسی که بتواند منتج به پایان جنگ در افغانستان گردد، آماده هستند. رهبران افغانستان باید از این مقطع تاریخی جهت دستیابی به صلح پایدار استفاده نمایند. تمامی طرفها گام های مهمی را برای محو موانع فرا راه اغاز مذاکرات بین الافغانی برداشته اند. حال وقت آن فرا رسیده تا مذاکرات آغاز گردد.