سفارت ایالات متحدۀ امریکا بمب گذاری انتحاری را در برابر مسابقۀ کریکت محکوم می‌کند

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان حملۀ وحشیانه ظهر دیروز را که توسط شاخه تروریستی خراسان داعش در برابر استدیوم بین المللی کریکت الکوزی در کابل صورت گرفت، به شدت محکوم می کند. ما از شجاعت و قربانی افسران پولیس و سایر نیروی‌های امنیتی که کشته شدند و زخم برداشتند و از خونریزی بیشتر جلوگیری نمودند، ستایش می‌کنیم. بازی کریکت یک مسابقه دوستانه و مهارت‌ ورزشی است و این بمب گذاری تلاش ضعیف و پوچ برای از بین بردن آرامش و آرزو‌های جامعۀ صلح آمیز افغانستان بود.

ایالات متحده به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان در امر مانع شدن تروریزم از کشتار مردم بی‌گناه به همکاری خود ادامه می‌دهد. طوری‌که در این اواخر رئیس جمهور ترامپ گفت:” امریکا و متحدین ما متعهد هستند که خاک خود را از تروریست‌ها پاک سازی نمائیم ، منابع مالی شان را از بین ببریم و افکار غلط شیطانی شان را افشاء کنیم. تروریست‌های که مردم بی گناه را قتل عام می‌کنند، در زند گی کنونی و آینده صاحب جلال نخواهند شد. آنها چیزی نیستند جز قاتل و جنایتکار ”

###