سفارت ایالات متحده امریکا ویزه خاص مهاجرت (SIV) را در اولویت قرار می دهد

ایالات متحده به تمام معنا به افغانستان متعهد است و از ابزارهای دیپلوماتیک، اقتصادی و کمک های خود برای حمایت از یک آینده صلح آمیز و پایدار مورد قبول و شایسته مردم افغانستان استفاده خواهد کرد.

ما همچنان در قبال آنعده افغان های که در شرایط سخت و با پذیرفتن خطر به خود و فامیل های شان با دولت ایالات متحده امریکا کار کرده اند متعهد هستیم. اعطای ویزه خاص مهاجرت برای آنعده افغان های که با دولت امریکا کار کرده اند در قانون ایالات متحده امریکا، تصریح شده است.  ما و وزارت امور خارجه ایالات متحده نقش خود را در فراهم نمودن ویزه خاص مهاجرت از جمله؛ پروسس و طی مراحل هرچه زودتر درخواست های ویزه، جدی می گیریم. به همین منظور، وزات امور خارجه اخیرا افزایش موقتی کارمندان سفارت را جهت انجام مصاحبه های شخصی و کارهای که می تواند ما را در قسمت رسیدگی به درخواست های ویزه خاص مهاجرت که به دلیل شیوع ویروس کووید – 19 در سال 2020 م به تأخیر افتاده بود کمک کند، را تایید نمود.

آقای راس ویلسن شارژدفیر سافرت ایالات متحده در کابل  در مورد این برنامه گفت، “افغان های که با ایالات متحده کار می کنند و یا هم کار کرده اند هرگز فراموش نشده و نخواهند شد.” جهت قدردانی از خدمات بی دریغ ایشان ما در خدمت آنها قرار خواهیم داشت واولویتی که من و همکارانم به برنامه های ویزه خاص مهاجرت می دهیم، نشان دهنده آن است. ما همچنان سعی می کنیم تا همکاری های امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود را در اینجا تقویت کنیم و افغانستان را در امر آغاز فصل جدید روابط ما، کمک نماییم. مشارکت ایالات متحده و افغانستان از طریق چندین دهه روابط نزدیک، پایدار باقی خواهد ماند.

پس از خروج نیروهای ما از افغانستان، ایالات متحده سفارت قوی خود را در کابل حفظ خواهد کرد. ماموریت ایالات متحده، تیم بخش قنسولی و همکاران ما در واشنگتن همچنان بیشترین اولویت را به برنامه ویزه خاص مهاجرت SIV برای کسانیکه با ما کار می کنند، خواهند داد.