سخنان مایک آر. پامپیو وزیر امور خارجه در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان در دوحه,قطر

بعد از ظهر تان بخیر

افتخار دارم که امروز در کنار شما حضور دارم.

می خواهم مراتب احترام و تمنیات نیک خود را به جلالتمآب معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه قطر و دوستی نزدیکم شیخ محمد برای همکاری های همیشه گی شان در پروسه صلح، تقدیم نمایم.

امروز واقعا یک روزی تاریخی است. افغانها بعد از مدت ها گرد هم می آیند و صفحه یی جدید را آغاز می کنند. این واقعا یک لحظه شرین و امیدوار کننده است.

قسمیکه ما در جستجوی روشنی ها هستیم، ما تاریکی های 4 دهه جنگ، ویرانی و از دست دادن فرصت ها را نیز بیاد داریم. اما جای بسا خوشی و در عین زمان گواه بر روحیه انسانی است که درد ها و الگوهای ویرانی ها در مقابل آروزوهای ماندگار برای صلح توسط افغانها و سایر دوستان شان برگزار می شود.

ایالات متحده هرگز اتحاد و انسجام هم پیمانان و همکاران خود، کسانیکه در کنار ما برای پایان بخشیدن این جنگ طولانی ایستادند، را فراموش نخواهد کرد. امروز هم ما ایشان را بیاد داریم و از آنها قدر دانی می کنیم.

ایالات متحده هر گز 11 سپتمبر را فراموش نخواهد کرد. ما از تعهد طالبان مبنی بر اینکه آنها یک باری دیگر از گروپ های تروریستی بین المللی از جمله القاعده میزبانی نکرده و به آنان اجازه نخواهند داد  تا خاک افغانستان را منحیث پناه گاه، مراکز جلب و جذب و جمع آوری سرمایه استفاده کنند، استقبال می کنیم.

ما همچنان از تعهدات مشابه توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان استقبال می کنیم. افغانستان نباید یک باری دیگر منحیث پناه گاه تروریستان بین المللی برای تهدید سایر کشور ها مورد استفاده قرار گیرد.

برای رسیدن به این لحظه تاریخی کارهای سخت و قربانی های فراوانی داده شده است. بناء، نیاز است تا کارهای سخت و قربانی های بیشتری را برای نگهداشتن این لحظه تاریخی و اینکه از نتایج مذاکرات صلح برای رسیدن به صلح پایدار استفاده اعضمی نماییم، انجام دهیم . شما مسوولیت بزرگی را به عهده دارید، اما شما تنها نیستید. تمام جهان در امر رسیدن شما به صلح پایدار در کنار شماست.

***

از جانب ما، ایالات متحده طرفدار یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک است که با خود و همسایه های خود در صلح باشد. می خواهم در مورد این سه واژه  بیشتر توضیح دهم. منظور ما از افغانستان آزاد، متحد و دموکراتیک چیست.

اول، واژه  آزاد. ما می دانیم که افغان ها خواهان تعیین سرنوشت سیاسی شان بیدون مداخلات خارجی استند.

امیدوار هستیم شما از همکاری و داشتن روابط محترمانه با همسایه ها و سایر همکاران بین المللی تان لذت ببرید و اینکه شما بتوانید به خود متکی باشید و از وابسته به دیگران نباشید.

ثانیا، واژه متحد. ما می دانیم که 4 دهه جنگ و خشونت تأثیرات منفی و تفرقه افکنانه یی را در افغانستان به وجود آورده است. شما این فرصت را دارید تا از طریق روند مذاکرات همه شمول بر اختلافات تان فایق آمده و برای آینده صلح آمیز به نفع همه افغان ها به توافق برسید. در صورتیکه افغانها از منافع مشترک شان در افغانستان متحدانه استقبال کنند، و تنوع غنی مردمی را در نظر بگیرند، مطمئنا به یک صلح پایدار دست خواهند یافت.

من از شما می خواهم تا نمایندگان تمام جوامع افغانستان – از جمله زنان ، اقلیت های قومی و مذهبی و قربانیان جنگ طولانی مدت را در این روند شریک سازید.

امیدار هستیم این مذاکرات تاریخی فرصت رسیدن به یک توافق سیاسی که بتواند تمامی دیدگاه های مخالف را در خود جا داده و برای رسیدن به اهداف سیاسی به خشونت ها نه بگوید، فراهم کند.

سوم، واژه دموکراتیک. انتخاب نظام آینده سیاسی بیدون شک مربوط به خود شماست. در ایالات متحده، ما تجربه کرده ایم که دموکراسی – به ویژه انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز بهترین عملکرد را دارد.

سیستم دموکراسی منعکس کننده یی انتخاب اکثریت با حفظ و در نظرداشت حقوق اقلیت ها، می باشد. این نوع نظام ها صلح و سعادت بزرگی را برای ما و سایر ملت های دارای نظام دموکراتیک داشته است.

در نظام های دموکراتیک قدرت به دست یک شخص نمی باشد. ایالات متحده در سدد تحمیل سیستم خود بر دیگران نیست. ما باور کامل داریم که حفظ حقوق تمامی افغان ها بهترین راه برای محو و از بین بردن خشونت هاست.

***

البته، من تنها این کار ها را پیشنهاد می کنم. شما خود فصل بعدی را در تاریخ افغانستان خواهید نوشت.

امیدارم این فصل یکی از فصل های آشتی و انکشافات باشد نه سر فصل آغاز  اشک و خونریزی.

ما از شما می خواهیم تا تصمیم را اتخاز کنید که بتواند شما را از خشونت و فساد دور کرده و به صلح و رفاه برساند.

من از شما می خواهم تا دست آوردهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دو دهه اخیر را حفظ و توسعه دهید.

برای بیان یک مثال روشن و واضح: افزایش روز افزون زنان در امورات زندگی قسمیکه ما امروز در این جا شاهد حضور چهارتن از زنان نخبه تیم مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستیم، ستودنیست.

***

توافق سیاسی میان ایالات متحده و طالبان زمینه یی این مذاکرات را فراهم نمود. ما از انگیزه و مسوولیت پذیری شما استقبال می کنیم.

نیاز است تا حین تصمیم گیری این نکته  را در نظر داشته باشید که تصمیم شما تاثیری بسازی روی مقدار و چگونگی یی کمک های ایالات متحده در آینده دارد. امیدواریم به یک صلح پایدار برسید و به مشارکت دامدار خود ادامه بدهید.

در اخیر، من با شما در این لحظه مملو از امید می پیوندم. بیدون شک شما با چالش های زیادی طی این مذاکرات در روزها، هفته ها و ماه های آینده مواجه خواهید شد.

حین انجام مذاکرات این را به یاد داشته باشید که شما نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای نسل های آینده کار می کنید، بناء من تقضا می کنم تا:

از این فرصت خوب استفاده کنید.

از این روند حمایت کنید.

یک دیگر را احترام کنید، خون سرد باشید و روی اهداف تان تمرکز کنید.

در صورت نیاز ما از روند گفتوگو های شما حمایت خواهیم کرد. اما فرصت و چانس بدست شماست. امیدارم از این فرصت خوب استفاده کنید.

تشکر از اینکه بنده را در این مناسبت با خود داشتید.