سخنان شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل سفیر هوگو لارِنس در نشستِ بورد مشترک نظارت و هماهنگی

صبح شما بخیر. جلالتماب رئیس جمهور غنی، وزیر حکیمی، نمایندۀ خاص یوماموتو، وزیران، سفیران، مهمانان عالی قدر، خانم‌ها و آقایان، تشکر از اینکه برایم فرصت دادید که به نمایندگی از ایالات متحده صحبت نمایم.

برایم جای افتخار است که در چند سال گذشته با حکومت وحدت ملی و همکاران بین المللی ما کار نمودم. طوریکه ما در جریان کار به چالش‌های روزمره مواجه می‌شویم، به نظرم بسیار مهم است که در بارۀ پیشرفت‌های فوق العاده  افغانستان که از سال ۲۰۰۱ تا به حال صورت گرفته است، نگاه کنیم، چندین دهه کشمکش و نزاع به اقتصاد افغانستان صدمه وارد نموده است. ما در افغانستان شاهد پیشرفت‌های چشمگیر بوده‌ایم. این کشور در عرصه‌های تعلیم و تربیه، مراقبت‌های صحی، ارتباطات، زیربناها، تامین حقوق هر افغان از جمله زنان و اطفال، به دستاورد‌های زیادی نایل شده است.

همانگونه‌ که ما جامعه تمویل کننده بر مشارکت خود افتخار می‌کنیم، مردم افغانستان نیز سزاوار سهم عمده در این نیکنامی می‌باشند. آنها به شدت متعهد به بازسازی این کشور نجیب هستند.

به عنوان کسیکه پنج سال قبل در اینجا در اواخر حکومت قبلی خدمت نموده بودم، از تعهد حکومت وحدت ملی تحت رهبری رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله در راستای اصلاحات متاثر شده‌ام. در آن موقع من ‌می‌دیدم و حالا باید اعتراف کنیم که در سال‌های اخیر حکومت قبلی، پیش کشیدن تلاش‌های اصلاحات از یکسو و عدم اعتماد متقابل از سوی‌دیگر توانایی شرکا را در همکاری با حکومت پیشین را محدود ساخته بود.

این مورد همراه با تکان بزرگ کاهش در نیروی‌های نظامی ائتلاف و حضور ملکی بعد از توافقنامۀ امنیتی ، منجر به رکود و بحران اقتصادی ، افزایش بیکاری و نا امنی، کسر کار، ازدیاد فقر و کاهش فرصت‌ها برای بسیاری مردم شده بود.

دولت وحدت ملی چالش‌های مذکور را با سیاست‌های مایکرو- اقتصادی در هردو عرصه پولی و مالی جهت ثبات این وضعیت وخیم تطبیق و عملی نمود. پیشرفت در افزایش عوایدو مالیات و استحکام  امور مالی کشور برازنده و موثر بوده است و وزیر صاحب حکیمی در تمرکز دقیق روی دستیابی به توازن بودجوی سزاوار ستایش است.

به همین ترتیب سیاست‌های معقول پولی در نرخ تورم پول در سطح قابل قبول و حفظ ثبات نرخ ارزها موثر بوده است. نتایج مثمر افغانستان در زمینۀ تمدید فرصت اعتبار با صندوق بین المللی پول و تطابق آن با شرایط این موافقتنامه نشان‌دهندۀ اعتبار سیاست‌های حکومت وحدت ملی می‌باشد. به همین ترتیب مذاکرت موفق افغانستان در ورود به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ یکی دیگری از دستاورد‌های این کشور در اعتبار بین المللی شمرده می‌شود، که زمنیه اتصال اقتصادی افغانستان را با جهان مساعد ساخت. البته که این مطمًین ترین راه برای وضعیت رشد آینده اقتصادی و رفاه پنداشته می‌شود. دستاورد‌های زیادی صورت گرفته است، اما هنوز هم افغانستان در یک مرحلۀ حساس قرار دارد.

کنفرانس‌های وارسا و بروکسل چارچوب همکاری‌های دراز مدت اقتصادی و امنیتی جامعه بین المللی را با افغانستان مشخص ساخت. ایالات متحده امریکا یکی از بزرگترین کمک کننده خارجی در هر دو بخش امنیتی و انکشافی افغانستان بوده و باقی خواهد ماند. در همین حال، این برای همۀ ما که در اینجا حضور داریم،  واضح و آشکار است که باوجود این تعهد مهم و پایدار، افغانستان دوباره نمی‌تواند به میزانی رشد اقتصادی که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ براساس کمک‌های  بیشتر تمویل کنندگان حاصل نموده بود،  دستیاب گردد. پس نیاز داریم تا در مورد راه‌های دیگر فکر نمائیم، و پالیسی‌های نمونه را براساس تحرک رشد اقتصادی و فرصت‌های سرمایه گذاری‌های خصوصی و برطرف نمودن موانع رشد سکتور خصوصی تهیه نمائیم.

از مدت‌های پیش، تلاش‌های مشترک ما برای دولت سازی به کمک منابع تمویل کننده به جای استفاده از سرمایۀ گذاری خصوصی متمرکز بوده است.همۀ ما از وضعیت دشواری که خیلی افغان‌ها به‌طور روزمره به آن مواجه هستند، بهترآگاه هستیم، اما افغانستان یک کشور ثروتمند، دارای تاریخ با افتخار، روابط فرهنگی عمیق در منطقه و سرشار از منابع طبیعی می‌باشد. امروز افغانستان خوشبخت است که از نیروی کار در حال رشد‌ برخوردار است که درحال دست یافتن به جایگاه خود در اقتصاد جهان و جامعۀ ملل می‌باشد، و در این کشور علایق بزرگ سرمایه گذاری بیرونی وجود دارد.

تجارت در تاریخ و فرهنگ افغانستان ریشۀ عمیق دارد. از هزاران سال بدینسو افغان‌ها در تجارت و صادر نمودن صنایع دستی باکیفیت و محصولات زراعتی پیشتاز بوده‌اند. طوریکه رئیس جمهور گفت، تجارت در سرشت و خون افغان‌ها نهفته است.

افغانستان باید اقدامات ممکن را برای تقویت انگیزه تجاران روی‌دست گیرد. باید از وقت استفاده اعظمی نمائیم و زمان را به خاطر راه اندازی تحولات و تغییرات مستحکم به چالش بکشیم، تا سرانجام ظرفیت بالقوۀ افغانستان گشوده شود.

در حال حاضر، سکتور خصوصی افغانستان جهت پاسخگویی به نیازمندی‌های انکشافی و توسعوی بسیار ضعیف و ناتوان است. در سال ۲۰۱۶ سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی ۱۷.۲ فیصد بود که بسیار ناچیز است. میزان این رشد اقتصادی افغانستان که جوانان به آن بطور عاجل نیاز دارند، به اندازه کافی پایین است.

تا زمانیکه حکومت برای جذب سرمایه گذاری‌های خصوصی اقدام جدی نه‌نماید، اقتصاد کشور برای ایجاد ۴۰۰۰۰۰ شغل برای جوانان که هر سال به بازار کار تقدیم می‌شوند، بسیار بطی خواهد بود ( باید خاطرنشان ساخت که به هیچ وجه موج افغان‌های مقیم خارج  کشور برنخواهند گشت).

همۀ ما می‌دانیم که سکتور خصوصی افغانستان با چالش‌های متعددی روبرو است، که ناامنی و نبود زیربنا شامل آنست. اما رهبران تجاری همیشه برایم می‌گویند که ناامنی برای‌شان یک چالش است، اما مانع سرمایه گذاری شان شده نمی‌تواند.

در واقع عواملی چون محیط تجارتی نامناسب، فساد، ضعف در تطبیق قانون، عدم ثبات سیاسی، سطح پایین ادغام و اتصال منطقوی است که مانع رشد پایدار در بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های کاری برای مردم شده است.

در افغانستان شرایط تجارتی و سرمایه گذاری بدتر شده، که برای رشد، خلاقیت، ایجاد شغل و در نهایت خودکفایی اقتصادی مانع بزرگ ایجاد نموده است. بانک جهانی این وضعیت افغانستان را در انجام گزارش تجارتی خود بازتاب داده است که افغانستان را در سطح جهان به جایگاه رشد ۵ فیصد پایین آورده است. که این قابل قبول نیست. ضعف حاکمیت قانون و بار قوانین بیش از حد باعث ازدیاد فساد و آسیب رساندن به اقتصاد و در ضمن باعث گسترش بی اعتمادی در نهاد‌های عامه می‌شود. مطالعات متعدد نشان داده است که کشور‌های دارای قوانین پیچیده میزان بلند فساد را تجربه می‌نمایند. از بین بردن بار مالیات باعث جذب سرمایه گذاری خصوصی، جلوگیری از فساد و ایجاد فرصت‌ها می‌شود.

سطح پایین سرمایه گذاری‌های خصوصی و سطح بلند کمک‌های تمویل کننده‌ها  موجب ایجاد عدم تعادل در پرداخت‌ها، وابستگی گسترده به واردات حتی در ضروریات اساسی شده است. عدم توازن تجارتی افغانستان چالش مستقیم در برابر خودکفایی است. در جهت مثبت، من خوشبین هستم که فرصت‌های فراوانی تجارتی برای تولید محصولات با کیفیت برای مصارف داخلی و صادرات وجود دارد.

سکتور زراعت و معادن به نمونه مثال برای سرمایه گذاری‌های خصوصی ظرفیت بلند دارند، که در بخش ایجاد کار، افزایش صادرات و بلند بردن درآمد دولت کمک نموده می‌تواند. رئیس جمهور ترامپ کاملآ معتقد است که افغانستان یک کشور ثروتمند است. حالا ماموریت خودی این است که ساختار دوباره تنظیم گردد و منابع طبیعی فراوان و انسانی این کشور به منطقه و جهان وصل شود.

من باور دارم که از همین حالا  تا نشست مقامات عالی رتبه در ماه اکتوبر، حکومت به شدت روی یک سلسله دستاورد‌های سریع تمرکز خواهد نمود که نشان دهندۀ تعهدات رشد سکتور خصوصی باشد. پیروزی پیروزی را به آرمغان می‌آورد، و هر پیروزی به ادامه پیروزی قبلی ساخته می‌شود، تا یک حرکت غیر قابل توقف برای آینده ایجاد شود.

ما باید خطر‌ها را قبول کنیم، اما افغان‌ها خطر پذیر هستند، و خطر پذیری محاسبه شده یک نتیجه پر‌منفعت به‌بار می‌آورد.

اجازه دهید که بعضی مثال‌های اصلاحات ممکن را خدمت شما ارائه کنم که می‌توانند انگیزه و توجه سرمایه گذاران را برای آغاز رشد سکتور خصوصی جلب نماید:

  • هدف قرار دادن اصلاحات قانونی و بهبود عملکردها که جایگاه این کشور را در گزارش فعالیت تجارتی بانک جهانی تقویه نموده می‌تواند، از جمله تشدید محافظت سرمایه گذاران جهت کسب اعتماد آنها.
  • کاهش قابل سنجش زمان در تسهیلات صادراتی و وارداتی جهت حمل و نقل محصولات هوایی، که باعث تحرک صادرات و کاهش فرصت‌های فساد خواهد شد. من باز شدن دهلیز هوایی افغانستان و هند را تبریک می‌گویم که این بازار مهم برای صادراتی باکیفیت زراعتی افغانستان می‌باشد. این پیشرفت بزرگ است و من باور دارم که سود زیادی را به‌بار خواهد آورد.
  • جمع‌آوری اعضای تیم سازمان تجارت جهانی در ژنو جهت تطبیق سریع معیارهای تجارت جهانی که منتج به باز شدن بازارها به روی محصولات افغانستان منحیث یک اولویت گردد.
  • من همچنان به بهبود امتیاز استخراج معادن، از جمله افزایش شفافیت در مزایده و نشر قراردادها بطور عمومی باور دارم. حل منازعات میراثی با اتحادیه استخراج معادن نیز می‌تواند راه را برای سرمایه گذاری در این سکتور باز نماید.

ما متقاعد هستیم که افغانستان در بخش‌های مخابرات، تجارت، انرژی و آب به مرکز منطقوی مبدل شده می‌تواند. برای به حقیقت پیوستن این امر، دولت باید پلانی را طرح ریزی نماید که توجه سکتور خصوصی را جلب و برای سرمایه گذاران انگیزه ایجاد نماید که آنها نیز خطر به عهده گیرند.

برعلاوه اصلاحات اقتصادی برای توسعه سکتور خصوصی، باید تمام بخش‌ها افغانستان طبقۀ سیاسی و جامعه مدنی باید باهم یکجا در همبستگی و تعهد کامل باهم عمل نمایند. این کار با همبستگی کامل حکومت وحدت ملی آغاز شده می‌تواند و من می‌دانم که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله این کار را انجام می‌دهند. این کار مستلزم تعهد قاطع  برای استخدام اشخاص شایسته، مقامات ارشد روشن فکر است که بیانگر عمل حکومت افغانستان باشد.

وحدت عمل در تلاش‌ها بسیار ضروری است، و ما می‌خواهیم که در زمینۀ ایجاد صلح و بهتر نمودن زنده‌گی مردم افغانستان کار نمایم. این کار به معنای وحدت در میان افغان‌ها،همکاری با همکاران بین المللی، و وحدت دیدگاه و تلاش میان حکومت، امنیت و اولویت‌های اقتصادی می‌باشد.

یقینآ که حاکمیت قانون برای بوجود آوردن اعتماد در حکومت مهم و ضروری است. مبارزه با فرهنگ معافیت به معنای اراده به محکمه کشاندن مقامات فاسد دولت است که در آن مقامات بلند رتبه نیز شامل است که جنایات سنگین را مرتکب شده باشند و قوانین افغانستان را نقض نموده باشند. تنها محکمۀ زورمندانی که در فساد و رفتار‌های جنایتکارانه دخیل هستند، می‌تواند برای افغان‌ها و جهان نشان دهد که هیچ کس بالاتر از قانون نیست و افغانستان در اجرا گذاشتن حسابدهی و جوابگویی واقعی متعهد است. لوی سارنوال حمیدی و مرکز عدلی مبارزه با فساد کارکرد‌های عالی را در این راستا انجام داده اند.

ما باید از سارنوالان و قاضیان شجاع و دلیر  به‌خاطر انجام همچو مسوولیت بزرگ حمایت نمائیم.

انتخابات یکی دیگر از نشانه‌های حیاتی برای افغان‌ها و دوستان افغانستان است. ایالات متحده از اعلامیۀ اخیر به‌خاطر برگزاری انتخابات پارلمانی در جولای ۲۰۱۸ حمایت قاطع می‌نماید. اصلاحات انتخاباتی امسال باید زمینه را برای یک  انتخابات معتبر، فراگیر و شفاف در تابستان آینده فراهم سازد. افغان‌ها سزاوار انتخابات‌های عادلانه و فرصت قابل رویت و شفاف برای انتخاب رهبران شان هستند. در یک افغانستان دیموکرایتک حرف آخر را باید مردم بگویند.

بسیار ضروری است که افغانستان پیشرفت‌های خود را در زمینۀ حقوق بشر تداوم بخشد، که این واقعیت کنونی فرق میان دورۀ تاریک طالبان را برملا می‌سازد.

دفاع از حقوق زنان و دختران و حمایت از مشارکت کامل شان در نیروی کار و دسترسی به تعلیمات پایۀ اساسی یک جامعه نیرومند و درست را می‌سازد، و تمام نبوغ و استعداد‌های این ملت را باهم وصل کند. از حقوق بشر – غالبآ قربانی جنگ – باید محافظت دوامدار شود، بشمول مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران، کسانیکه دسترسی ما را به مطبوعات آزاد فراهم می‌نمایند. اقدامات وحشیانۀ تروریستی که توسط دشمنان ما انجام شد، ازجمله حملات غیر قابل قبول در ماه مبارک رمضان ما را بیشتر آگاه می‌سازد که چرا باید بطور مشترک مبارزه می‌کنیم و باید فداکاری و مسوولیت خود را برای ایجاد یک افغانستان آزاد و عادلانه تقویت نمائیم.

باید اطمینان بدهیم که پیشرفت‌های بزرگ در عرصه‌های تعلیم و تربیه، مراقبت‌های صحی، حقوق بشر، آزادی مطبوعات و سایر بخش‌ها را به عقب برنگردد. این موضوع عنصر اساسی پیمان رهبران افغان با مردم شان است. هر نوع       عقب‌ نشینی ما، تروریستان و شورشیان را جسورتر می‌سازد. باید در ارائه خدمات اساسی مراقبت‌های صحی و تعلیم و تربیه به بخش خصوصی نقش عمده داده شود.

اجازه دهید که صحبت‌هایم را با این موضوع به پایان رسانم، ایالات متحده امریکا در این جنگ با افغانستان متعهد است. ما فراموش نکرده ایم که چرا به اینجا آمدیم، می‌دانیم هر آنچه در اینجا رخ می‌دهد برای امنیت ملی ما بسیار حیاتی است.

در عین حال شهروندان آمریکایی در این تلاش‌ها از ما خواهان شفافیت و حسابدهی هستند، و نیاز داریم که مالیه دهندگان ما تاثیرات کمک در افغانستان را مشاهده نمایند. بنابراین ما همکاری توسعوی خود را ادامه خواهیم داد، و برای تغییرات سیاسی تاثیر گذار مورد نیاز به افغانستان کار خواهیم نمود، تا افغانستان از طریق همکاری مبتنی بر تشویق و تمرکز بر تغیرات اقتصادی و دستاورد‌های دولتی خود کفا شود. افغانستان و ایالات متحده موافقت نموده اند که کارکرد‌های شان براساس اصلاحات، تکمیل و حمایت اهداف وارسا و بروکسل صورت خواهد گرفت.

ما از حکومت وحدت ملی به خاطر آوردن اصلاحات ضروری توقع بیشتر داریم.

در اخر، ما مطمًین هستیم که حکومت می‌تواند که در ماه اکتوبر نشست مقامات عالی رتبه را برگزار نماید. حکومت وحدت ملی ریکارد قوی اصلاحات را ایجاد نموده، آنرا ادامه می‌دهد و دور دوم آن را آغاز می‌نماید. نیروی‌های دفاعی و امنیتی افغانستان شجاعانه و دلیرانه علیه دشمنان بی رحم و شریر افغانستان مبازره نموده اند.

ما باید در کنارهم در این مبارزه مشترک بایستیم و تا وقتی که به صلح دست نیافته ایم، باید ادامه بدهیم. خوشبختانه مردم افغانستان اشخاص با افتخار، با اعتبار، کوشا و متکی به پیشرفت هستند. جای بسیار مسرت است که در این نشست مهم اشتراک نمودم و باور دارم که این جلسه برای سلامت آینده این ملت بزرگ تاثیرگذار خواهد بود.

بسیار زیاد تشکر