روند انتقال کارمندان محلی نیروهای امریکایی

به دستور رییس جمهور بایدن، ایالات متحده روند بیرون کشیدن کارمندان محلی نیروهای امریکایی را به منظور حمایت از پروازهای انتقال آن عده اتباع افغانستان و خانواده های آنان که واجد شرایط ویزۀ خاص مهاجرت ایالات متحده (SIV) اند، آغاز می کند. پروازها برای افرادی که درخواست های ویزه خاص مهاجرت (SIV) شان از قبل طی مراحل شده است، در هفتۀ آخر ماه جولای آغاز می شود. برای حفظ امنیت این روند، نمی توانیم جزئیات بیشتر این سفر یا تعداد افرادی را که ممکن است، در آن شرکت کنند، به اشتراک بگذاریم.

راس ویلسون، کاردار سفارت ایالات متحده در کابل اظهار داشت: “سفارت ایالات متحده برای حمایت از روند انتقال کارمندان محلی نیروهای امریکایی با وزارت امور خارجه هماهنگی خواهد کرد. این امر به ایالات متحده امکان را می دهد تا تعهد خود را نسبت به کسانی که در شرایط دشوار و خطرناک، به کشور ما خدمت کرده اند، انجام دهد. آنها روی تسریع طی مراحل موفقانه ویزه خاص مهاجرت SIV از زمان آغاز دوباره مصاحبه ها در سال 2021 م که به دلیل ویروس کووید 19 به تعویق افتیده بود، تمرکز خواهند داشت. ”

ایالات متحده از طریق کمک های امنیتی به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، کمک های انکشافی و بشری و دیپلوماسی به نماینده گی از صلح و ثبات در اینجا و منطقه، به حمایت جدی خود از مردم افغانستان و نهادهای این کشور ادامه خواهد داد. همان طوری که رئیس جمهور بایدن تصریح کرده است، ما اطمینان داریم که نیروهای مسلح افغانستان توانایی دفاع از کشور را دارند. آیندۀ این کشور در نهایت باید از طریق میز مذاکره حل شود. هدف ما همچنان جلوگیری از استفادۀ خاک افغانستان به عنوان پناهگاهی امن برای حملات تروریستی به ایالات متحده و متحدان آن؛ رشد اقتصادی و خودکفایی این کشور؛ ادامۀ دستاوردهای تعلیمی، صحی و حاکمیت قانون؛ توانمند سازی و حمایت از حقوق زنان، دختران و اقلیت ها؛ تقویت جامعۀ مدنی؛ و پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه است.