روز جهانی آزادی رسانه ها

آنتونی جی بلینکن، وزیر امور خارجه

ایالات متحده فردا در مراسم روز جهانی آزادی رسانه ها به جامعۀ جهانی می پیوندد. اطلاعات و آگاهی ابزارهای قدرتمندی اند و رسانه های آزاد و مستقل اصلی ترین نهاد ارتباط عمومی مردم با معلوماتی می باشند که برای دفاع از خود، به تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی مسئولان دولتی نسبت به خود شان، نیاز دارند. ایالات متحده طرفدار آزادی رسانه های آنلاین و آفلاین و مصئونیت خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در سراسر جهان است.

آزادی بیان و دسترسی به معلومات واقعی و دقیق ارائه شده توسط رسانه های مستقل، بنیادی برای جوامع دموکراتیک مرفه و امن می باشد. طبق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آزادی بیان شامل حق همه افراد “برای جستجو، دریافت و انتقال معلومات و ایده ها از طریق هر رسانه و بدون توجه به مرزها”ست. اما چشم انداز حقوق خبرنگاران امروز آزار دهنده است.

این یک دلیلی است که ما در پاسخ به قتل وحشیانۀ جمال خاشقچی، “ممنوعیت مرتبط به قتل خاشقچی را” – جهت جلوگیری از رفتار تهدیدآمیز علیه رسانه ها اعلام کردیم. گزارش های کشوری سال 2020 م وزارت خارجه، در مورد شیوه های حقوق بشر که در ماه مارچ منتشر شد، ده ها مورد از آزار، و اذیت، حمله و حتا قتل کارمندان رسانه یی را ذکر می کند. کمیتۀ حمایت از خبرنگاران (CPJ) گزارش داده است که در سال 2020 م، شمار خبرنگاران کشته شده در قبال نشر گزارش شان، بیش از دو برابر افزایش یافته است، بیشترین تعداد این قتل ها در مکسیکو و افغانستان بوقع پیوسته است. براساس گزارش این کمیته، تعداد خبرنگارانی که به دلیل نشر گزارش شان زندانی شده اند، در سال 2020 م به بالاترین سطح آن رسیده است؛ در سال گذشته، جمهوری خلق چین، ترکیه و مصر بیشترین خبرنگاران را زندانی کرده اند. در روسیه، مقامات به شمول رادیو اروپای آزاد/ رادیوی آزادی همچنان رسانه های مستقل و آزاد را محدود می سازند.

متأسفانه، همه گیری کووید 19، بهانه یی برای تشدید فشارها بر رسانه های آزاد توسط دولت های سرکوبگر فراهم کرده است. دقیقاً در یک محیط خصمانه، اِعمال آزادی بیان، به ویژه توسط اعضای رسانه ها، در راستای هشدار دادن به مردم نسبت به سوءاستفاده ها، فساد و مبارزه با معلومات غلط، بسیار حیاتی است. ما از تمام دولت ها می خواهیم که از امنیت خبرنگاران اطمینان حاصل کرده و در انجام وظایف خود بدون ترس در برابر خشونت، تهدید یا بازداشت ناعادلانه از خبرنگاران محافظت کنند.

در دنیای دیجیتلی روزافزون ما، آزادی رسانه ها و جریان آزاد اطلاعات نیازمند آزادی انترنت دارد. ما نگران تلاش های بیشتر دولت ها برای سلب معلومات و آگاهی مردم از طریق کنترول دسترسی به انترنت و سانسور محتوا هستیم، از جمله با استفادۀ گسترده از محدودیت های شبکه – برخی از آنها تا 18 ماه – این امر را به خبرنگاران غیرممکن می سازد، تا به طور مستقل گزارش دهی کنند. دولت ها باید خدمات را تعطیل، مسدود، سانسور یا فیلتر نكنند؛ زیرا این اقدامات باعث تضعیف و محدودیت بی جهت حقوق اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی های تشكل و بیان می شود، دسترسی به خدمات ضروری را مختل می كند و بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد.

ایالات متحده ، جلوگیری از اِعمال آزادی بیان در فضای مجازی و محدود سازی توانایی خبرنگاران مستقل در راستای خدمت رسانی به مردم، از کار انداختن فعالیت های انترنتی جزیی یا كاملاً توسط دولت ها را محكوم می کند. ما از دولت ها می خواهیم که در مورد تمام جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی تحقیق کرده و پاسخگو باشند. ایالات متحده متعهد است که در همکاری با اعضای رسانه ها، سکتور خصوصی ، سازمان های غیردولتی و سایر دولت های مربوط برای پشتیبانی از دسترسی به معلومات و دفاع از آزادی بیان و حمایت از خبرنگاران شجاعی که در راستای استفاده از حقوق خود، با ارعاب، آزار، دستگیری، و خشونت مواجه اند، کارکند.