رهبری زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان : رینا امیری و استفنی فاستر

انتونی. جی. بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده

رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان و استفنی فاستر مشاور ارشد،  این دو رهبر واجد شرایط و قابل احترام کار حیاتی وزارت امور خارجه را برای حمایت از زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان به پیش خواهند برد. آنها دهه ها تجربه سیاست عامه ، دپلوماتیک و وکالت را به این وزارت میآورند.

من بازگشت رینا امیری را بعنوان نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان که دارای تخصص وسیع و سابقه کاری قوی در بخش مشوره دهی حکومت ها، سازمان ملل متحد، نهاد های تحکیم صلح و مراکز تحقیقاتی دارد ، از وی استقبال میکنم.

او بعنوان نماینده ویژه، روی مسایلی که از اهمیت حیاتی برخوردار میباشد، بامن ، با حکومت فعلی و اداره امنیت ملی ایالات متحده کار خواهد کرد:‌ ازجمله حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و دختران، و سایر اهلیت های  دیگر که در معرض خطر  قرار دارند ، البته تا توجه با همه تنوع آنها.

ما خواهان یک افعانستان صلح آمیز، با ثبات و با امن میباشیم، که در آن همه افغان ها بتوانند زندگی نمایند و در عرصه پیشرفت امور سیاسی، اقتصادی و مشارکت اجتماعی سهیم باشند. رینا امیری، نماینده ویژه روی تحقق این اهداف از نزدیک با من همکاری خواهد کرد.

استفنی فاستر، که بعنوان مشاور ارشد جدید درامور زنان و دختران، تحت برنامه همآهنگ کننده استقرار اسکان مجدد افغان که در چوکات وزارت خارجه فعالیت دارد ،رینا امیری، نماینده ویژه  این وزارت را همرایی مینماید.

استفنی، از تجارب مختلف کاری در بخش وزارت امور خارجه ، خدمات عامه و بخش خدمات خصوصی  برخوردار میباشد . علاقمندی و تلاش های شبانه روزی  وی برای پیشبرد و حمایت مصونیت زنان و دختران و تساوی حقوق آنها ، میتواند فعالیت های برنامه همآهنگ کننده استقرار اسکان مجدد را از جانب متحدان افغان ها و خانواده های آنها  کمک و توسعه دهد.

من بازگشت رینا و استفنی را به وزارت امور خارجه خوش آمدید میگویم ، و منتظر همکاری های هرچه بیشتر آنها در این عرصه حیاتی میباشم.