دیدار سفیر ایالات متحده در افغانستان جان بس از کندهار

سفیر جان بس از اولین سفر خود به ولایت کندهار و دیدارهای دو روزه با مقامات محلی و قوماندانان نیروهای نظامی ناتو و نیروهای ایالات متحده مستقر در این ولایت، امروز به کابل برگشت.

سفیر بس گفت: “از مهمان نوازی نمایندگان ولایت کندهار ابراز امتنان نموده و از این فرصت ملاقات با همکاران خود برای بحث در بارۀ تلاش‌های مشترک برای ساختن یک افغانستان باثبات و صلح آمیز، قدردانی می‌کنم. در ضمن انجام وظایف مهم در کابل، علاقمند سفر به سایر ولایات افغانستان هستم.”

طی این سفر، سفیر بس با زلمی ویسا والی کندهار، اعضای شورای ولایتی و نمایندگان جامعۀ مدنی، ملاقات کرد.

او همچنین با برید جنرال جان لیترپ قوماندان نیروهای امریکایی و سایر مقامات عالیرتبۀ نظامی نشست مشورتی انجام داد تا آموزش هایی را که ایالات متحده و سایر کشور های عضو ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع به منظور رشد بیشتر مؤثریت آن برای نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان فراهم می کند، مرور و بررسی نماید.

ایالات متحدۀ امریکا از تعداد زیاد پروژه‌های اقتصادی و انکشافی در ولایت کندهار، جهت توانمند ‌‌سازی جامعۀ مدنی، انکشاف اقتصادی و تأمین امنیت حمایت می‌ کند. استراتیژی انکشاف ولایتی ایالات متحده و افغانستان از طریق تطبیق برنامه های مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر، زراعت، صحت، تعلیم و تربیه، و حکومت داری خوب، باعث بهبود رشد اقتصادی می‌ شود.