دیدار سفیر ایالات متحده جان بس از مزار شریف

سفیر جان بس از اولین سفر خود به مزار شریف و ملاقات‌های یک روزه با مقامات محلی، اعضای جامعۀ مدنی و قوماندانان نیروهای نظامی ناتو مستقر در آنجا، دیروز به کابل برگشت. همسر وی هالی هولرز نیز در این سفر با او همراهی ‌می‌کرد.

سفیر بس گفت: “از مهمان نوازی تمام کسانی که در مزار شریف ملاقات نمودم، ابراز امتنان می‌کنم. تلاش‌ها و مسئولیت هایی را که جامعۀ مدنی و حکومت در ولایت بلخ به‌عهده گرفته اند، الهام‌بخش است و من در راستای ایجاد یک افغانستان مصئون و صلح آمیز منتظر ادامۀ همکاری‌های مشترک هستم.”

طی این سفر، سفیر بس با والی بلخ محمد اسحاق رهگذر، والی اسبق عطا محمد نور، تجار محلی، زنان سهیم در حکومتداری محلی و نمایندگان جامعۀ مدنی، ملاقات کرد.

او همچنین با برید جنرال ستال قوماندان ماموریت آموزش، مشوره‌دهی و کمک ناتو در شمال افغانستان و سایر رهبران نظامی ارشد جلسۀ مشورتی انجام داد تا آموزش هایی را که کشور های عضو ماموریت حمایت قاطع ناتو برای نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان به‌هدف رشد بیشتر مؤثریت آن فراهم می کند، مرور و بررسی نماید.

ایالات متحدۀ امریکا از تعداد زیاد پروژه‌های اقتصادی، بشری و انکشافی در ولایت بلخ، جهت توانمند ‌‌سازی جامعۀ مدنی، تشویق انکشاف اقتصادی و تأمین امنیت حمایت می‌کند.