خلاصۀ گفتگوی تیلفونی معاون رئیس جمهور ایالات متحده با رئیس جمهور اشرف غنی

مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، صحبت تیلفونی کرد. هر دو رهبر در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و آتش‌بس اعلام شدۀ اخیر از سوی حکومت افغانستان و طالبان بحث و گفتگو نمودند. معاون رئیس جمهور روی تعهد و حمایت ایالات متحده و جامعه بین المللی از دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغان، تأکید کرد. معاون رئیس جمهور پنس به استراتژی رئیس جمهور ترامپ در قبال جنوب آسیا اشاره نمود که خواستار حل و فصل جنگ از طریق مذاکره در افغانستان است و از تلاش‌های غنی برای پیشرفت در این زمینه قدردانی کرد. معاون رئیس جمهور و غنی در مورد اهمیت برگزاری انتخابات دموکراتیک و مشارکت سیاسی برای ثبات دراز مدت و موثریت دولت کابل، نیز بحث و گفتگو نمودند.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/readout-vice-presidents-call-afghan-president-ashraf-ghani-5/