حملات بر نهاد های آموزشی در کابل

ند پرایس

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

ایالات متحده در واکنش به حملات فجیع امروز که در مرکز آموزشی ممتاز و مکتب عبدالرحیم شهید در کابل، رخ داد ، با جامعه جهانی می پیوندد و انزجار خویش را اعلام میکند . ایالات متحده به خانواده ها و سایر بستگان قربانیان که در این گونه حملات بزدلانه کشته شده اند، ابراز تسلیت نموده و افزود که عاملان این حملات باید به پنجه قانون سپرده شوند.

همه کودکان افغان مستحق اند تا در یک فضای آرام و بدون هرنوع ترس و خشونت به آموزش ادامه دهند.