جوایز برای عدالت – جایزه فوق العاده در بدل معلومات در مورد امیر محمد سید عبدالرحمن المولا رهبر گروه داعش

برنامه جایزه برای عدالت ایالات متحده مقدار پولی را که قرار است در بدل معلومات که منتج به شناسایی موقعیت رهبر جدید گروه داعش امیر محمد سید عبدالرحمن المولا گردد، به 10 ملیون دالر افزایش داده است. این جایزه دوبرابر جایزه 5 ملیون دالری است که در ماه آگست 2019 م اعلان گردید.

المولا – همچنان به اسم حاجی عبدالله و عبدالعمر الترکمنی شناخته می شود. نامبرده بعد از کشته شدن ابوبکر البغدای طی عملیات نیروهای امریکایی در اکتوبر 2019 م،  جانشین البغدادی گردید.

المولا در قضایایی آدم ربایی ، قتل (گردن زدن) و قاچاق اعضای گروه های اقلیت مذهبی ایزدی در شمال غرب عراق کمک نموده و مسئولیت نظارت از عملیات بین المللی گروه داعش را بعهده داشت.

المولا در سال 1976 م در شهر موسل عراق به دنیا آمده. او قبلا به عنوان دانشمند (عالم)  دینی در شبکه القاعده در عراق کار می کرد و بعد از انجام وظایف مختلف در گروه داعش  به عنوان معاون امیر این گروه، انتخاب گردید.

در 18 مارچ 2020 م، وزارت امور خارجه المولا را طبق ماده 1 بخش (الف) و ماده 2 بخش (ب) فرمان اجراویوی شماره 1322 که با فرمان اجرایوی شماره 13886  تعدیل شده است، به عنوان تروریست بین المللی، اعلان نمود.

در نتیجه، ایالات متحده اتباع خود را از داد و ستد با المولا منع قرار داد  و املاک و سود بدست آمده از املاک وی طبق صلاحیت ایالات متحده، مسدود خواهد شد. برعلاو، هرنوع کمک و یا اقدام به کمک آگاهانه جهت فراهم آوری تجهیزات و منابع به گروه داعش از دیدگاه قانون جرم پنداشته می شود.

برای معلومات بیشتر در مورد جوایز پیشنهاد شده به ویب سایت  www.rewardsforjustice.net   مراجعه کنید. ما تمامی کسانی را که در این مورد معلومات دارند تشویق می کنیم تا از طریق ویب سایت و ایمیل   (INFO@rewardsforjustice.net) و یا هم از طریق شماره تماس 3927-877-800-1 در امریکا شمالی تماس حاصل نمایند. آنها می توانند از طریق ایمیل دفتر جوایز برای عدالت، واشنگتن دی سی و یا شماره تماس (0303-20520) در ایالات متحده  نیز تماس حاصل نمایند. افراد می توانند معلومات دست داشته یی شان را از طریق تماس با مسئول امنیت منطقوی به نزدیک ترین سفارت و قونسلگری ایالات متحد، شریک سازند. تمامی معلومات کاملا محرم باقی خواهد ماند.