بیانیۀ وزیر امور خارجه ریکس تیلرسون در مورد حمله بر هوتل انترکانتیننتل کابل

ایالات متحده حملۀ دیروز بر هوتل انترکانتیننتل کابل را به شدید ترین الفاظ محکوم می‌کند. ما خود را در غم همۀ قربانیان این حمله که افغان‌ها و اتباع سایر کشور‌ها هستند، شریک می‌دانیم. ما عمیق ترین مراتب تسلیت خود را به فامیل‌ها و دوستان قربانیان این حادثه ابراز نموده و برای زخمیان شفای عاجل آرزو می کنیم. ایالات متحده امریکا از دلیری و واکنش سریع نیرو‌های ملی دفاعی و امنیتی افغانستان قدردانی می‌کند. ما با مقامات افغان که در حال بررسی این حادثه هستند از نزدیک در ارتباط هستیم. ما از پذیرفتن مسئولیت این حمله توسط طالبان اطلاع حاصل نمودیم و چنین اعمال خشنِ این گروه‌های تروریستی را در برابر افغان‌ها و اتباع خارجی که برای بهبود افغانستان تلاش‌ می‌ورزند، تقبیع می‌کنیم.

ایالات متحده در کنار دولت و مردم افغانستان ایستاد باقی خواهد ماند. ما در حمایت تلاش‌های افغان‌ها برای دستیابی به صلح، امنیت و رفاه به این کشور، شدیدآ متعهد هستیم. انجام دادن همچو خشونت که دیروز ما شاهد آن بودیم، در اینجا یا هیچ نقطه دیگر جهان قابل قبول نیست.