بیانیۀ شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا سفیر هوگو لارنس در مرکز رسانه‌های حکومت

۲۴ اگست ۲۰۱۷

رئیس صاحب صدیقی تشکر. هفتۀ جاری به‌خاطر نکات زیادی تاریخی است، و به همین منظور من و جنرال نیکولسن لازم دانستیم که روی این لحظۀ تاریخی یکجا با شما صحبت کنیم.

ایالات متحده شریک دوام‌دار افغانستان است، و صحبت‌های روز سه‌شنبۀ رئیس جمهور ترمپ این تعهد را در برابر مردم امریکا و جهان تقویت بخشید. امروز، ما در اینجا به‌منظور حمایت از حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان حضور داریم.

به تاریخ ۲۱ اگست، رئیس جمهور ترمپ استراتژی جدید و همه‌شمول ایالات متحده برای آسیای جنوبی را اعلان نمود. استراتژی جدید امریکا اولاً روی چالش‌های افغانستان و پاکستان تمرکز دارد و ضمناً پلان مؤثر برای بهبود امنیت و ثبات در آسیای جنوبی که نیازمند رویکرد منطقوی است، را نیز روشن می‌سازد.

این استراتژی تعهد ایالات متحده برای افغانستان را واضح می کند: ایالات متحده امریکا متحده متعهد شده است که در مقابل دشمنان افغانستان، تروریزم و عوامل بی نظمی و آشفتگی به مبارزه خود، ادامه می‌دهد. این استراتژی روی اهمیت مبارزه با طالبان، داعش و هر گروه تروریستی که مردم افغانستان را تهدید می‌کند، تاکید می‌ورزد. ایالات متحده، متحدین ناتوی ما و نیروی‌های امنیتی افغانستان در این مبارزه شانه به شانه کنار همدیگر ایستاده اند.

براساس این استراتژی، ما از تمام وسیله‌های قدرت ایالات متحده، به شمول وسایل دیپلوماتیک، اقتصادی، نظامی و استخباراتی جهت دستیابی به هدف نهایی توافق سیاسی که به حفظ منافع اساسی ایالات متحده و افغانستان بیانجامد، استفاده خواهیم کرد. دستیابی به چنین توافق نیازمند اشتراک طالبان در یک گفتگوی پر معنی و مثمر است. طالبان یک انتخاب دارند: آنها می‌توانند که به کشتار افغان‌های هموطن خود در جنگی که کامیابی آنها در آن ممکن نیست، دوام دهند و یا می‌توانند که با پیوستن به پروسۀ صلح به جنگ خاتمه بخشند.

ما همچنین از تلاش‌های حکومت در جهت ریشه کن کردن فساد و سوء رفتار ها  در وزارت دفاع، داخله و سراسر حکومت، حمایت کامل و قاطع می‌کنیم. پیشرفت‌هایی را که آنها در افزایش شفافیت نهاد‌ها به وجود آورده اند، ما را کمک می‌کند تا منابع بیشتری را برای اصلاحات و مبارزه با فساد به ارمغان بیاوریم. افغانستان از وضعیت ناهنجار در سال ۲۰۰۱ راه طولانی را پیموده است، اما هنوز هم کارهای زیاد انجام نیافته باقی مانده اند. حکومت وحدت ملی با درک این حقیقت به دستاوردها و پیشرفت های زیادی نایل آمده است. با جود این، رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله به انجام دادن اقدامات بیشتر در این زمینه، و دوام دادن اصلاحات بیشتر براساس توافق دوجانبه متعهد هستند، و استراتژی ایالات متحده تلاش‌های اصلاحات افغانستان را تقویت خواهد بخشید. برخی از نکات اساسی که تعهدات افغانستان را نشان می دهد، عبارتند از: تدویر انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ایجاد تنوع و مشارکت همگانی بیشتر در بدنۀ حکومت، پیشرفت در امر مبارزه با فساد در سکتور امنیتی و نهادهای ملکی، و آوردن اصلاحات جدی مورد نیاز برای رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی که سبب رشد اقتصادی گردد.

همچنین استراتژی جدید نیازمند ایجاد یک اجماع دیپلوماتیک برای افغانستان با ثبات و صلح آمیز میان بازیگران منطقوی و نیروهای خارجی، و نیز کسب اطمینان از اجرای نقش سازندۀ آنها برای تحقق این هدف می‌باشد.

ما باید بر طالبان فشار بیاوریم تا برای پایان دادن به جنگ در افغانستان، به پروسۀ صلح با حکومت افغانستان  بپیوندند. ما انگیزۀ سیاست دوگانه از سوی بعضی‌ها را که منجر به حمایت از طالبان می‌گردد، از بین خواهیم برد، و ما با همۀ کشورهای منطقه روی اهمیت همکاری در امر کاهش تهدید تروریزم و کشمکش‌های هستوی تأکید خواهیم کرد. پاکستان و هند نقش عمدۀ این طرح را بازی خواهند کرد، و در روزها و هفته‌های آینده ما خواستار کمک از همسایگان افغانستان در این مبارزه خواهیم شد.

در حالی‌که پاکستان یک شریک مهم برای دستیابی به اولویت‌های ما در منطقه است، باید اقدامات جدی و قاطع علیه گروه‌های جنگ طلب که در پاکستان قرار دارند و تهدیدی برای افغانستان می‌باشند، روی دست گیرد. پاکستان می‌تواند از همکاری با ما در سطح منطقه، به شمول ساحاتی که ما در آن دارای منافع دوجانبه هستیم، مانند تسهیل روند صلح که منجر به ایجاد یک افغانستان پایدار و صلح آمیز شود، منافع بزرگی را به دست آرد.

وزیر امور خارجه تیلرسون خاطر نشان نمود که: “پاکستان به شدت از پدیدۀ تروریزم متأثر گردیده و می‌تواند شریک مهم ما در اهداف مشترک صلح و ثبات در منطقه باشد. ما منتظر اقدامات جدی پاکستان علیه گروه‌های جنگ طلبی هستیم که در آن کشور مستقر بوده و برای تمام منطقه تهدید تلقی می‌شوند.” وی همچنین گفت: “هند یک شریک مهم در تلاش برای کسب اطمینان از استقرار صلح و ثبات در منطقه خواهد بود و ما از نقش آن در حمایت از عصری‌سازی سیاسی و اقتصادی افغانستان، استقبال می کنیم.”

چالش‌های واقعی در پیش رو قرار دارند، اما من مطمئن هستم که می‌توانیم مشترکاً بر آنها فایق آییم، و افغانستان را برای افغان‌ها به یک مکان مصئوون تبدیل سازیم تا فامیل‌ها در آن رشد و ترقی داشته باشند. همانطوری‌که رئیس جمهور ترمپ گفت، “ما یک شریک و یک دوست هستیم، اما به مردم افغانستان امر نخواهیم کرد که چگونه زندگی کنند و یا اینکه چگونه جامعۀ پیچیدۀ خود را اداره کنند. افغانها خود شان کشور خود را آباد نموده و از آن محافظت خواهند کرد، و آنها خودشان آیندۀ خود را مشخص خواهند نمود. ما موفقیت آنها را می‌خواهیم.” و چنان‌که قبلاً بارها یادآوری نموده ام، ما و متحدان ما به طور قاطع در کنار شما هستیم و هیچ جا نمی‌رویم، و ما دیگر نمی‌خواهیم که اساس عملکرد ما طبق جدول‌های زمانی مصنوعی و سخت باشد، بلکه می‌خواهیم که اساس آن شرایط عینی و موجود تا زمان انجام یافتن مسئولیت ما باشد.

###