بیانیه مشترک وزرای امور خارجه در مورد تصمیم طالبان در ارتباط بر اعمال ممنوعیت و تعلیق تحصیلات زنان به دانشگاه ها

وزرای خارجه آسترالیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروی، اسپانیا، سویس، بریتانیا ، ایالات متحده و نماینده عالی اتحادیه اروپا، تصامیم اخیر طالبان را در ارتباط بر اعمال ممنوعیت ورود زنان به پوهنتون ها ، ادامه منع کردن دختران به مکاتب متوسطه ، وضع محدودیت های جدی دیگر بر توانایی زنان و دختران در افغانستان ، جهت استفاده از حقوق بشر و آزادی های اساسی ایشان ، به شدت آنرا تقبیح میکنند.

اقدامات سرکوبگرانه طالبان در برابر دختران و زنان افغان یک عمل به رحمانه و سیستماتیک تلقی میشود. در جریان شانزده ماه گذشته طالبان شانزده حکم و فرمان را صادر نموده اند که از جمله موارد دیگر ، تحرک زنان را محدود کرده اند ، ایشان را از کار منع نموده اند ، آنها را مجبور نمودند تا خویش را سر تا پا بپوشانند و ضمنآ از رفتن به محلات عامه همچو پارک ها و کلپ های ورزشی آنها را ممنوع کرده اند. زنان بیوه و زنان که سرپرست خانواده ها ایشان اند و نان آور فامیل خویش اند با اعمال دستور اینکه بدون محرم از خانه ها ایشان بیرون نشوند ، آنها را در یک حالت وخیمی قرار داده اند. این پالیسی های طالبان آشکارآ نشان دهنده بی توجهی به حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم افغانستان پنداشته میشود.

برای کمک جهت رفع نیازمند های فوری و سرسام آور اقتصادی و بشردوستانه به استعداد و توانمندی زنان افغان نیاز است . یک افغانستان با ثبات ، صلح آمیز ، توام با اقتصاد پایدار زمانی بقا می نماید که همه افغان ها البته به شمول زنان و دختران بتوانند به گونه مساوی و معنادار در آن دخیل باشند و در آینده و توسعه کشور خویش سهیم باشند.همه ما در راستای تقاضا برای استقاده از حقوق بشر آنها البته در مطابقت با تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی در کنار تمام افغان ها ایستاده ایم.

با این گونه تصامیم طالبان از جمعیت افغان ها و جامعه بین المللی هر چه بیشتر خویش را منزوی می سازد. ما از طالبان می خواهیم تا این اقدامات سرکوبگرانه جدید را در ارتباط بر تحصیلات زنان و دختران در پوهنتون ها فورا کنار گذاشته و همچنان تصمیم فعلی خویش را برای جلوگیری از دسترسی دختران به مکاتب ابتداییه و لیسه بدون تاخیر لغو نماید.

سیاست و پالیسی های طالبان طوری طراحی شده است که زنان از زندگی عام محو شوند و این اقدام آنها بر چگونگی تعامل کشور های ما با طالبان عواقبی را به جا خواهد گذاشت. مهمترین علاقه مندی ما رفاه، حقوق و آزادی های مردم افغانستان خواهد بود.