بیانیه زلمی خلیل زاد نماینده خاص ایالات متحد امریکا در امور صلح افغانستان

(کابل، افغانستان) – زلمی خلیل زاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان به تاریخ 10 جون به کابل آمد. او با رییس جمهور محمد اشرف غنی ، عبدالله عبدالله رییس عالی شورای مصالحه ملی و مقامات بلند رتبه دیگر دیدار کرد. حامد کرزی رییس جمهور اسبق کشور نیز در این دیدار اشتراک داشت.

زلمی خلیل زاد پیرامون اتخاذ گام های عملی جهت آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت نموده و آن را منحیث اهداف کلیدی تلاش های دیپلوماتیک ایالات متحده عنوان کرد. برعلاوه، او روی اهمیت رهایی زندانیان و جلوگیری از هرگونه اقدام که بتواند پروسه صلح را مختل سازد تاکید نمود. زلمی خلیل زاد طی این دیدار معلومات جدیدی را پیرامون تلاش های منطقوی و بین المللی در راستای حمایت از مذاکرات بین الافغانی نیز شریک ساخت.